Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Текст

Всі публікації щодо:
Літературознавство

У широкому розумінні, "текст" означає будь-який письмовий документ, який має певну структуру і зміст, незалежно від мови, в якій він написаний.

У літературознавстві, "текст" використовується для опису будь-якої письмової творчості, такої як вірші, романи, оповідання, драми, есе та інші жанри літератури. Текст може бути написаний на будь-якій мові, і його можна аналізувати з різних точок зору, таких як лексика, стиль, синтаксис, тема, структура та інші.

Одним з ключових аспектів тексту є його структура. Текст може мати певну послідовність розділів, абзаців, речень, слів із застосуванням різних знаків пунктуації. Ця структура допомагає читачеві зрозуміти зміст тексту та знаходити необхідну інформацію.

Інший важливий аспект тексту - це його зміст. Зміст тексту може бути різним, від опису подій та персонажів до висловлювання думок та ідей. Текст може мати різну тематику та стиль, і залежно від цього, може викликати різні емоції та враження у читача.

Окрім того, текст може бути аналізований за допомогою різних методів та підходів. Один з найпоширеніших методів - це літературний аналіз, який включає в себе дослідження стилю, мови, структури та інших аспектів тексту. Інші методи аналізу тексту можуть включати в себе критичний аналіз, соціальний аналіз, історичний аналіз та інші.