Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Текстологія

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Текстологія - це галузь літературознавства, що вивчає текст як об'єкт дослідження та розглядає його в контексті літературного процесу. У ширшому розумінні, текстологія також може охоплювати вивчення інших видів текстів, таких як наукові, публіцистичні, рекламні тощо.

Текстологія займається аналізом тексту на різних рівнях - фонетичному, морфологічному, синтаксичному, стилістичному та іншому. Вона досліджує структуру тексту, його композицію, стиль, мову та інші аспекти, що формують зміст твору.

Одним з основних завдань текстології є відтворення оригінального тексту та встановлення автентичності його змісту. Для цього використовуються різні методи та прийоми, такі як порівняння різних версій тексту, аналіз рукописних матеріалів, використання різних видів джерел, які допомагають з'ясувати зміни в оригінальному тексті.

Текстологія також досліджує взаємозв'язки між різними текстами, зокрема вивчає вплив попередніх творів на створення нових. Вона допомагає виявляти різні літературні тенденції та напрями, а також допомагає зберігати та відтворювати культурну спадщину.

У сучасному світі текстологія є важливою складовою літературознавства та має широке застосування в гуманітарній науці. З її допомогою вивчаються твори різних авторів та періодів, а також виявляються взаємозв'язки між різними літературними школами та напрямами.