Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Теорія літератури

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Теорія літератури - це галузь літературознавства, яка вивчає літературу як феномен культури, а також розробляє методологію та теоретичний апарат для аналізу творів мистецтва.

Теорія літератури досліджує літературу з різних точок зору, включаючи літературні жанри, стилі, епохи та авторів. Вона досліджує теорії та концепції, які лежать в основі літератури, та аналізує, як вони відображають культурні та історичні контексти, у яких вони були створені.

Одним з ключових завдань теорії літератури є вивчення того, які засоби мови використовують письменники для створення своїх творів, як вони їх організовують та як вони відображають світ, який оточує автора. Вивчення цих аспектів може допомогти в розумінні культурних, соціальних та історичних контекстів, в яких твір був створений.

Теорія літератури також вивчає різні підходи до інтерпретації творів мистецтва, включаючи феміністську, марксистську та структуралістську критику. Ці підходи дозволяють досліджувати різні аспекти творів мистецтва та їх відображення соціальних та політичних проблем.

Теорія літератури також вивчає процес створення та рецепції літературних творів. Вона досліджує, які фактори впливають на процес написання та публікації твору, а також які чинники впливають на сприйняття твору читачами.

Крім того, теорія літератури вивчає відносини між літературою та іншими формами мистецтва, такими як живопис та музика, а також між літературою та іншими культурними явищами, наприклад, релігією та політикою.