Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Топос

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Топос вказує на місце, де відбувається подія або діє герой літературного твору. Він є однією з основних категорій літературної теорії та аналізу, яка пов'язується з теорією місця та простору.

Топос зазвичай відображається в описах ландшафту, місцевості, будівель тощо, а також у внутрішньому світі героїв, що відображає їхні переживання та емоції. Топос може визначати атмосферу та настрій твору, а також допомагає читачеві уявити собі події та персонажів.

Визначення топосу зазвичай включає опис місця, його функціональність, властивості та роль у творі. Топос може бути обмеженим інтер'єром або екстер'єром, або може включати ширшу місцевість, таку як країна чи регіон. Топос може також мати історичні, культурні та соціальні конотації.

Топос може бути пов'язаний з певними темами або мотивами, які з'являються в літературних творах. Наприклад, у багатьох творах про мандрівників зустріч з гірським ландшафтом є топосом, який символізує важкий шлях та випробування. У творах про дитинство топос може відображати невинність та безпечність, або навпаки - страх та небезпеку.

Топос може бути зв'язаний із художнім стилем твору. Наприклад, фантастичний топос може бути пов'язаний із жанром наукової фантастики, а реалістичний топос - з реалістичним жанром. Топос також може бути використаний для створення алегорій, символів та метафор.

У літературному аналізі топос може бути досліджений з різних точок зору: як місце дії, як спосіб створення атмосфери, як символ, як метафора, як спосіб показувати внутрішній світ героїв та інше. Вивчення топосів допомагає розуміти літературні твори та їхній контекст, а також розвивати навички літературного аналізу.