Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Узагальнення

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Узагальнення - це процес зведення багатьох окремих фактів до загального висновку. У літературознавстві узагальнення відіграє важливу роль при аналізі творів та їхнього взаємозв'язку зі суспільними процесами.

Узагальнення як метод дослідження

Узагальнення є одним із методів дослідження в літературознавстві. Воно дозволяє досліднику дійти до загальних висновків, проводячи аналіз окремих фактів, які вивчаються в рамках конкретного дослідження.

При використанні методу узагальнення в літературознавчому дослідженні, дослідник повинен звернути увагу на те, що зведення багатьох окремих фактів до загального висновку може призвести до спрощення дослідження та його неповної обґрунтованості.

Узагальнення в аналізі літературних творів

Узагальнення є важливим етапом аналізу літературних творів. Воно дозволяє досліднику зрозуміти загальну ідею твору, його смислове навантаження та зв'язок з іншими творами.

Для проведення узагальнення при аналізі літературного твору дослідник повинен дослідити його структуру та композицію, звернути увагу на стиль письма та лексичні засоби, а також проаналізувати його взаємодію з соціальними та історичними процесами.