Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Узагальнюючий образ

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Узагальнюючий образ - це літературний термін, який описує відображення типового, загального ідеального образу у творі. Узагальнюючий образ є важливим елементом в більшості творів, які спираються на характери та ситуації, що повторюються. Воно відображає стереотипну картину та стандартну поведінку певної групи людей, що можуть бути особистостями, героями, місцевістю або умовами.

Узагальнюючий образ зазвичай використовується в літературі для визначення певної ситуації або типової поведінки певної категорії людей. Таким чином, автор може відтворити певну ситуацію, не описуючи кожного персонажа окремо, а використовуючи узагальнюючі образи, які відображають загальний портрет героїв. Наприклад, у творі "Майстер і Маргарита" М. Булгакова, головні персонажі Воланд, Маргарита та Іешуа відображають узагальнюючий образ зла, кохання та жертвоприношення відповідно.

Узагальнюючий образ може бути використаний для відображення певної культури, історичного періоду або соціального стану. Це може допомогти читачеві краще зрозуміти контекст твору та сприяти глибшому розумінню того, що відбувається в історії. Іноді узагальнюючий образ може відображати певну національну ідентичність або стереотипну поведінку певної групи людей. Наприклад, у творі "Ревізор" М. Гоголя, герої відображають стереотипну картину зажерливих чиновників, що збагачуються за рахунок народу.

Узагальнюючий образ може відображатися як через конкретних персонажів, так і через абстрактний опис ситуації. Автор може використовувати групу персонажів, щоб відображати загальний портрет певної категорії людей. Наприклад, у творі "Преступленіє і кара" Ф. Достоєвського, герої Раскольников, Соня та Свідригайлов відображають узагальнюючий образ бідності, провини та жертвоприношення відповідно.