Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Фабула

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Фабула використовується для опису сюжету або історії, що розгортається в літературному творі. Це є однією з основних складових елементів будь-якої літературної творчості, оскільки сюжет - це те, що відділяє літературний твір від простого опису реальності.

Фабула описує хронологічний порядок подій у творі, їх взаємозв'язки та логічну послідовність. Вона складається зі зміни подій та ситуацій, що відбуваються з героями протягом історії. Ці події можуть бути розташовані в порядку, що не відповідає лінійному хронологічному порядку, але все одно вони повинні мати логічний зв'язок та співвідношення між собою.

Фабула може бути досить простою, як у випадку з казками, або досить складною, як у випадку з романами. Окрім того, фабула може бути змінена під час редагування та перекладу твору. Наприклад, перекладач може змінити послідовність подій, щоб зробити твір більш зрозумілим для читачів іншої культури.

Щоб краще зрозуміти фабулу, можна розглянути її елементи. Першим елементом є вступ. Він використовується для презентації героїв та визначення їх характерів, а також для встановлення місця і часу дії. Далі слідує розвиток сюжету - це середня частина твору, в якій герої зустрічаються з перешкодами та іншими персонажами. Нарешті, є закінчення, де герої розв'язують свої проблеми та приходять до висновків.

Фабула може бути відкритою або закритою. Відкрита фабула - це тоді, коли твір закінчується з питанням або незакінченим епізодом, який залишається для читача на розсуд. Закрита фабула - це тоді, коли всі сюжетні лінії закриваються, а герої приходять до висновку.

У літературі існує багато прикладів творів, які відрізняються за своєю фабулою. Наприклад, Гомер у "Одісеї" описує подорож Одіссея до дому, Шекспір у "Гамлеті" розповідає про вбивство короля та його наслідки, а Фіцджеральд у "Великому Гетсбі" описує життя великих багачів у 1920-х роках.