Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Феміністична література

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Феміністична література - це напрям який вивчає жіночі теми, питання гендерної рівності та статевого дискурсу в літературі. Феміністична література з'явилася в 1960-х роках як реакція на патріархальні стереотипи та дискримінацію жінок в суспільстві та літературі.

Феміністична література вивчає жіночі персонажі, їхні ролі та стосунки з чоловіками, а також репрезентацію жінок у літературі та культурі загалом. Феміністична література використовує теорії гендеру та фемінізму для аналізу творів, а також досліджує взаємозв'язок між літературою та гендерною політикою.

Феміністична література може бути поділена на кілька піднапрямків:

1. Жіноча критика

Жіноча критика - це піднапрямок феміністичної літератури, який досліджує твори, написані жінками, та аналізує їхню роль у літературі та суспільстві загалом. Жіноча критика стверджує, що жінки створюють власний голос у літературі та можуть бути рівнозначними чоловікам у цьому процесі.

2. Жіноча література

Жіноча література - це напрямок феміністичної літератури, який зосереджується на творчості жінок та їхньому впливі на літературу. Жіноча література досліджує теми, які стосуються жіночої ідентичності та досвіду, а також використовує жіночі погляди та досвід для розуміння світу.

3. Жіночий роман

Жіночий роман - це піднапрямок феміністичної літератури, який зосереджується на романах, написаних жінками, та їхніх темах. Жіночий роман досліджує теми, пов'язані з жіночою ідентичністю та досвідом, а також з питаннями гендерної рівності.

4. Постколоніальний фемінізм

Постколоніальний фемінізм - це піднапрямок феміністичної літератури, який досліджує питання гендерної рівності та статевого дискурсу в постколоніальних суспільствах. Постколоніальний фемінізм аналізує роль жінок у постколоніальних культурах та досліджує вплив колоніалізму на жіночість та гендерну рівність.

У феміністичній літературі використовуються такі теорії, як соціальний конструктивізм, постмодернізм, феноменологія та культурні студії. Феміністична література впливає на розвиток літературознавства та суспільства загалом, змінює стереотипи та допомагає розвивати гендерну рівність та розуміння різних культур.