Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Фольклор

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Фольклор - це традиційна культура та народна мова, що передається з покоління в покоління. Сам термін "фольклор" походить від французького слова "folklore", яке складається зі слів "folk" (народ) та "lore" (знання). Фольклор є складовою частиною культури, яка виражається в народних піснях, казках, прислів'ях, прикметах, обрядах та інших народних традиціях.

Фольклор можна поділити на дві категорії: усну та матеріальну культуру. Усна культура - це народні пісні, казки, легенди, байки, прислів'я та прикмети, які передаються з покоління в покоління усно. Матеріальна культура охоплює народні ремесла, народну медицину, народні звичаї та обряди, а також народну архітектуру.

Одним з найважливіших аспектів фольклору є його функція відображення культурного ідентитету народу. Фольклор передає народні звичаї, традиції та історію, які відображають ідентичність нації та глибокі релігійні та культурні переконання.

Крім того, фольклор є важливим джерелом для дослідження історії та культури народу. Він відображає зміни в житті та думках народу протягом часу, а також традиційні звичаї та релігійні переконання.

Останнім часом фольклор став дедалі більш популярним серед людей, які хочуть вивчити традиції своєї країни. Багато фольклорних елементів включені до сучасної культури, такої як музика, танці, література та інші мистецтва.