Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Фольклористика

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Фольклористика - це наука про народний фольклор, яка вивчає народні традиції, звичаї, обряди, легенди, приказки, пісні, казки та інші народні твори, що передаються з покоління в покоління усно або письмово. Фольклористика досліджує творчість народу, його світосприйняття та ідеологію.

Фольклор — це складова частина культури народу, що передається через усну або письмову традицію. Це творчість, яка народжується в умовах народного життя, супроводжується народними музичними інструментами, танцями, обрядами та іншими елементами фольклору. Фольклор передається від одного покоління до іншого, і розповідає про історію, культуру та національну ідентичність народу.

Фольклористика вивчає творчість народної культури, що включає в себе народну музику, поезію, танці, художні ремесла, народну медицину та інші аспекти життя народу. Фольклористика відіграє важливу роль в збереженні культурної спадщини народу, а також у формуванні національної ідентичності.

Основна мета фольклористики полягає в тому, щоб зберегти та дослідити народну творчість та народожиття, розкрити її зміст та значення, а також сприяти її розвитку. Фольклористика вивчає інформацію, передану у фольклорі, а також досліджує вплив фольклору на формування культури та світогляду народу.

Фольклористика є міждисциплінарною наукою, що включає в себе елементи етнографії, історії, мовознавства, літературознавства та інших наук. Фольклористика займається не лише дослідженням народного фольклору, але й вивченням сучасних форм фольклору, які з'явилися в сучасному світі, таких як меми та інтернет-меми.