Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Формула

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Формула - це термін, який використовують для позначення певного зразка або конструкції, яка повторюється в літературному творі і має свою певну функцію. Формула може бути втілена в конкретний образ, дійову особу, віршову манеру, сюжетний хід або будь-який інший елемент твору.

Формула є важливим елементом літературного дослідження, оскільки вона допомагає розкрити тему, ідею та стиль твору. Формула може бути присутня в різних жанрах, від епіку до лірики, і може вести своє походження від народних традицій.

У багатьох літературних творах можна знайти формули, які повторюються з частотою, що допомагає створити певний ефект на читача. Наприклад, у творі "Іліада" Гомера зустрічається формула "Багатох розкішних шлемів відштовхнулась державна ковадла". Ця формула повторюється кілька разів у творі і має на меті підкреслити жорстокість війни та її наслідки.

Формули можуть також використовуватися для створення символів у творі. Наприклад, формула "Любов - це вічне" може символізувати вічний характер почуття, яке присутнє в творі.

Крім того, формули можуть бути відомими народними прислів'ями, приказками або просто певними слівними зворотами, які використовуються в розмовному мовленні. Наприклад, формула "Без труда не вытащишь и рыбку из пруда" може використовуватися в різних контекстах та мати різне значення.

У літературному дослідженні формула є важливим елементом стилістичного аналізу, оскільки вона може допомогти визначити авторський стиль та тему твору. Формули можуть також бути досліджені з точки зору їх походження та еволюції від народних традицій до сучасної літератури.