Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Фразеологізм

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Фразеологізм - це словосполучення, яке має закріплене усталене значення, яке не можна вивести з значень окремих слів, з яких воно складається. Фразеологізми є складною категорією в мові, що виникла як наслідок історичного розвитку і збагачення мови різними культурними впливами.

У літературознавстві фразеологізми є важливим елементом мовної експресії, що дозволяє авторам творів передати свої думки та емоції більш точно та ефективно. Фразеологізми можуть використовуватися як для опису характеру персонажів, так і для передачі настрою, обстановки та атмосфери твору.

Однією з важливих рис фразеологізмів є їх стійкість. Це значить, що фразеологізми не можуть бути змінені або замінені іншими словами, без того, щоб втратити своє значення. Крім того, фразеологізми часто мають метафоричне значення, що збільшує їх експресивність та виразність.

Фразеологізми в літературі можуть бути поділені на кілька видів в залежності від їх походження та характеру. До найпоширеніших видів фразеологізмів можна віднести:

  • Народні фразеологізми: ці фразеологізми походять з народної мови та є результатом народної творчості. Вони передають народні мудрості, звичаї та традиції і використовуються в літературі для передачі настрою та образності.
  • Кальки: ці фразеологізми мають іноземне походження та є перекладом іноземних висловів або словосполучень. Вони часто вживаються в літературі для передачі культурних та історичних аспектів.
  • Літературні фразеологізми: ці фразеологізми є створенням письменників та відображають їхній індивідуальний стиль та художній світогляд. Вони можуть мати глибокий символічний зміст та використовуються в літературі для передачі атмосфери та емоцій.