Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Фразеологія

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Фразеологія є галуззю лінгвістики, яка досліджує фразеологічні одиниці, тобто фразеологізми. Фразеологізм - це стійке словосполучення, яке складається зі слів, об'єднаних специфічними лексичними, граматичними та стилістичними властивостями.

У фразеології вивчаються не тільки стійкі словосполучення, а й різноманітні фразеологічні одиниці, такі як приказки, прислів'я, загадки, скоромовки, легенди та інші. Фразеологія включає в себе дослідження фразеологічної системи мови, яка складається зі стійких словосполучень, що мають культурно-історичні та етнографічні особливості.

Фразеологія є важливою галуззю лінгвістики, оскільки фразеологічні одиниці відіграють вагому роль у комунікації та використовуються в мовленні набагато частіше, ніж окремі слова. Фразеологізми допомагають збагачувати мовлення, надаючи йому експресивності, змістовності та виразності.

У фразеології виділяють декілька видів фразеологічних одиниць:

  • Ідіоми - стійкі словосполучення, які не можуть бути розібрані на окремі складові частини та мають переносний, символічний зміст. Наприклад, «дати дуба» або «взяти на гак».
  • Приказки та прислів'я - короткі вислови, які містять моральні та етичні правила поведінки та життя. Наприклад, «Час - гроші» або «Вчення не кажучи - нічого не сказав».
  • Етнічні фразеологізми - фразеологічні одиниці, які мають культурно-етнографічні відмінності та пов'язані з певною національною культурою. Наприклад, «Бути жадібним, як єврей» або «Будь як німецький капітан - на кожній бриджі».
  • Термінологічні фразеологізми - стійкі словосполучення, що використовуються у науковій та технічній літературі. Наприклад, «Магнітна деклінація» або «Комп'ютерний вірус».