Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Характер

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Характер - це комплекс внутрішніх рис, рис особистості, що визначає її поведінку у різних ситуаціях та взаємодії з оточуючим світом. У літературі термін "характер" використовується для опису характеристики персонажів та їх взаємодії зі світом твору.

Характер може бути описаний як сукупність психологічних рис і внутрішніх конфліктів, що притаманні персонажу. Ці риси включають у себе моральні якості, емоційну стійкість та ставлення до світу. У літературі характер може бути зображений як детально описана психологія персонажа, або як внутрішній монолог, що відображає думки і почуття героя.

Характер персонажа може бути статичним або динамічним. Статичний характер описує персонажа, який не зазнає значних змін протягом твору. Динамічний характер описує персонажа, який зазнає змін у своїй поведінці та думках протягом твору.

Характер може бути також визначений через його взаємодію з іншими персонажами та світом твору. У літературі характер може бути взаємодіючим, коли персонаж взаємодіє з іншими персонажами та викликає зміни у їхній поведінці. Характер може також бути протиставлений, коли персонаж зустрічається з протистоячими йому персонажами, що викликає конфлікти та зміни у поведінці персонажів.

У літературі характер може бути використаний для відображення теми твору або для створення конфлікту та напруження. Характер може бути також використаний для відображення соціальних та культурних реалій того часу, коли було написане літературне твір.