Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Характеризація

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Характеризація - це процес, за допомогою якого автор описує зовнішні та внутрішні риси персонажів свого твору. Цей термін використовується для описування мистецької техніки, яка дозволяє авторам розкривати характери персонажів та встановлювати їхні стосунки в тексті.

Характеризація може бути прямою або непрямою. Пряма характеристика передбачає, що автор безпосередньо описує зовнішність та внутрішні якості персонажа, зазначаючи такі риси, як вік, зовнішність, характер, риси поведінки тощо. З іншого боку, непряма характеризація передбачає, що автор демонструє характер персонажа через його дії, вчинки, діалоги та інші засоби художньої виразності.

В літературі існують різні види характеризації. Одним з найпоширеніших є статична характеризація, яка передбачає, що персонажі залишаються незмінними протягом усього твору та не розвиваються. Цей вид характеризації дозволяє автору зосередитися на описі зовнішніх та внутрішніх рис персонажа та встановленні його ролі в тексті.

Іншим видом характеризації є динамічна характеризація, яка передбачає, що персонажі розвиваються протягом усього твору та зазнають змін. Цей вид характеризації дозволяє автору показати еволюцію персонажа та виразити його перетворення від початку до кінця твору.

Ще одним видом характеризації є колективна характеризація, яка передбачає опис групи персонажів, а не окремо кожного з них. Цей вид характеризації дозволяє автору показати динаміку взаємин між персонажами та їхні ролі у тексті.

Характеризація є важливим елементом літературного твору, оскільки вона дозволяє читачам краще зрозуміти персонажів та їхні дії. Вона також допомагає авторам створювати складні та реалістичні персонажі, які здатні зацікавити та захопити читача.