Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Характеристика

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Характеристика є одним з основних літературознавчих термінів, який використовується для опису, аналізу та інтерпретації художніх творів. Цей термін відноситься до літературного критицизму, який є сферою літературознавства, що вивчає літературні твори з точки зору їх художньої цінності та впливу на читачів.

Характеристика може мати різноманітні форми та охоплювати різні аспекти художнього твору. Наприклад, характеристика може бути спрямована на опис головних персонажів та їхніх характерів, розкриття тематики твору, аналіз стилю та мови автора, оцінку сюжету та його розвитку, та інші аспекти.

Характеристика переважно використовується в літературному критицизмі для оцінки художнього твору та його естетичної цінності. Оцінка може бути позитивною, коли критик вважає твір вдалим, чи негативною, якщо твір не викликає в нього задоволення або не заслуговує на увагу.

Характеристика може бути також використана для порівняння художніх творів різних авторів, епох та жанрів. Наприклад, критик може порівняти романи Достоєвського та Толстого, щоб показати схожість та відмінності у стилі, мові, тематиці тощо.

Характеристика також може бути використана для аналізу художнього твору з точки зору його соціального та історичного контексту. Критик може аналізувати, як твір відображає соціальні, політичні та культурні реалії свого часу та як він впливає на сучасне суспільство.

Характеристика є важливим інструментом літературознавців, який дозволяє розуміти та аналізувати художні твори з різних точок зору. Цей термін забезпечує можливість розкриття глибини та значущості літературних творів та є необхідним для розуміння та оцінки художньої цінності літературних творів.