Сучасний словник літературознавчих термінів - Сикало Євген 2023

Художня проза

Всі публікації щодо:
Літературознавство

Художня проза - це літературний жанр, що характеризується використанням мови для передачі художньої інформації, яка відтворює реальний світ або ілюзію світу. Цей жанр є одним з найбільш поширених у літературі, оскільки дозволяє авторам вільно висловлювати свої думки, ідеї та фантазії.

Художня проза може бути написана у різних стилях та формах. Автори використовують прозу, щоб створити різні настрої та емоції у читачів. Наприклад, художня проза може бути написана у формі роману, новели, оповідання, есе, п'єси та багатьох інших форм.

Художня проза може бути реалістичною або фантастичною. Реалістична проза передає реальний світ та події, які можуть статися у житті. Фантастична проза, навпаки, використовує фантазію та ілюзію, щоб створити світ, який не існує у реальному житті.

Художня проза також може бути написана у різних жанрах. Наприклад, детективні романи, історичні романи, науково-фантастичні романи та інші. Кожен жанр має свої особливості та правила, які автор повинен дотримуватися.

Художня проза має свої основні елементи, які допомагають автору передати ідеї та емоції читачам. Основними елементами є сюжет, персонажі, мова та стиль. Сюжет - це основна ідея, яка передається у творі. Персонажі - це головні герої, які діють у творі. Мова та стиль - це спосіб, яким автор передає свої думки та ідеї у творі.

Художня проза є важливою частиною нашої культури та має велике значення у розвитку мови та літератури. Вона дозволяє авторам вільно висловлювати свої думки та ідеї, а читачам - пізнавати нові світи та переживати різні емоції.