Література на полі медій - Гундорова Т. І. 2018Тамара Гундорова. Література на полі медій - медії на полі літератури

Література в системі мистецтв

Дмитро Наливайко. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики

Тамара Гундорова. Три «Лаокоони»: Теорія інтемедій від лесінга до авангарду

Наталя Висоцька (Київ). Електронна текстуальність як виклик: від «Галактики гутенберга» до «Галактики інтернету»

Людмила Бербенець. Деякі аспекти тлумачення термінів і понять у межах інтермедіальних студій

Надія Гаврилюк. Відеопоезія як інтермедіальність: теорія і практика

Література і виклики екфразису

Леся Генералюк. Виклики екфразису

Тетяна Рязанцева. Анаморфоза й екфрасис у метафізичній поезії XVII-ХХ ст.

Наталія Білик. Екфразис «На авансцені» прозової творчості М. Продановича: Фотографія у романі «Сад у Венеції»

Яніна Юхимук. Ідентифікація музичного укфразису у прозу другої половини ХХ - початку ХХІ ст.

Література в мистецьких проекціях

Олександр Гон. Собори та соборні лейтмотиви в «Кантос» Паунда

Олеся Омельчук. Що і як описував Валер'ян Поліщук

Леся Демська-Будзуляк. Візуалізація міста в поетичній творчості неокласиків

Ігор Мельниченко. Романтична синестезія у творчості Махи і Байрона

Література і кіно

Олена Дубініна. Екранізація літературного твору: специфіка інтермедіального перекодування

Галина Сиваченко. Інтермедіальна парадигма Володимира Винниченка «Сонячна машина»

Тетяна Свербілова. Елементи синтезу мистецтв у ранньорадянській драматургії у німому кіно: монтажний код на сюжетно-мотивному (наративному) та історико-імагологічному рівнях

Олександр Брайко. Кінематографічний темпоритм образів у малій прозі Євгена Гуцала

Тамара Денисова. Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект)

Література, медії і трансгресії

Наталія Овчаренко. «Література мігрантів»: Інсценізація постколоніального проекту

Олександр Михед. Реаліті-роман у світлі інтермедіальних студій

Ярослава Муравецька. Ілюстрована «Кайдашева сім'я»: Візуальні стратегії у повісті Нечуя-Левицького та зображеннях Валерії Ляшенко