Основи літературознавства - Марія Моклиця 2002Поговоримо про терміни (замість вступу)

Мистецтво слова

Слово — образ — міф — архетип

Що таке краса? (дещо про естетику)

Слово художнє — слово образне

Різновиди образів

Образи на рівні мови

Художній твір як єдність змісту і форми

Основи віршування

Рід і жанр як зміст і форма літератури

Літературний процес

Наука про літературу

Словник