Українська усна народна творчість - Лановик М.Б., Лановик З.Б. 2005Передмова

Розділ 1. Фольклор і фольклористика

§1. Фактори впливу на розвиток фольклору та його етнічні особливості

§2. Фольклор та фольклористика

§3. Усна народна творчість і професійна художня література

§4. Періодизація фольклору

§5. Напрями та школи фольклористики

Література

Розділ 2. Основні світоглядні системи українського фольклору

§6. Дохристиянські вірування давніх слов'ян

§7. Християнство і його вплив на розвиток української народної словесності

Література

Розділ 3. Магія і міфологія

§8. Магія як найдавніший пласт народної творчості та її форми

§9. Давня праслов'янська міфологія

Література

Розділ 4. Календарно-обрядова творчість

§10. Ритуально-міфологічна основа зимового циклу календарної обрядовості

§11. Жанри зимового циклу календарно-обрядової творчості

§12. Ритуально-міфологічна основа весняного циклу календарної обрядовості

§13. Жанри весняного циклу календарно-обрядової творчості

§14. Ритуально-міфологічна основа літнього циклу календарної обрядовості

§15. Жанри літнього циклу календарно-обрядової творчості

§16. Ритуально-міфологічна основа осіннього циклу календарної обрядовості

§17. Жанри осіннього циклу календарно-обрядової творчості

§18. Драматизовані календарно-обрядові дійства. Форми функціонування молодіжних громад

§19. Зв'язок жанрів календарно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження

Література

Розділ 5. Родинно-обрядова творчість

§20. Весільна обрядовість. Її виникнення та становлення

§21. Весілля як драма. Його основні етапи та народнопісенний супровід

§22. Народна обрядовість, пов'язана з народженням дитини

§23. Похоронна обрядовість

§24. Голосіння та їх жанрові різновиди

§25. Обряди, пов'язані з будівництвом дому та новосіллям

§26. Зв'язок жанрів родинно-обрядової творчості з художньою літературою та їх дослідження

Література

Розділ 6. Героїчний епос

§27. Билини

§28. Думи

§29. Історичні пісні. Пісні-хроніки

§30. Зв'язок жанрів героїчного епосу з художньою літературою

Література

Розділ 7. Балади

§31. Українські народні балади, їх тематично-стильові особливості і поетика

§32. Дослідження жанру народної балади та його зв’язок з художньою літературою

Література

Розділ 8. Ліричні пісні

§33. Родинно-побутові пісні

§34. Суспільно-побутові пісні

§35. Танкові пісні

§36. Пісні літературного походження

§37. Романси

§38.Зв'язок жанрів пісенної лірики з художньою літературою та їх дослідження

Література

Розділ 9. Казкова проза

§39. Художньо-стильові особливості казкового епосу

§40. Культово-анімістичні (міфологічні) казки. Звіриний епос

§41. Чарівні (героїчні) казки

§42. Соціально-побутові казки, анекдоти та небилиці

§43. Притчі

§44. Зв'язок народної казкової прози з художньою літературою, збирання та дослідження казкового епосу

Література

Розділ 10. Історична проза

§45. Легенди

§46. Перекази

§47. Народні оповідання. Бувальщини

§48. Поетика жанрів неказкової прози, їх зв’язок з художньою літературою та дослідження

Література

Розділ 11. Пареміографія

§49. Художня природа, жанрові різновиди та класифікація народних паремія

§50. Поетика малих жанрів фольклору

§51. Історичним розвиток паремій, їх зв'язок з писемною літературою та дослідження

§52. Загадки

Література

Розділ 12. Дитячий фольклор

§53. Колискові пісні

§54. Забавлянки

§55. Жанри, які перейшли в дитячий фольклор із загальної народної творчості

§56. Жанри, що виникли в дитячому середовищі. Дитяча пареміографія

§57. Зв'язок дитячого фольклору з художньою літературою та його дослідження

Література