Художня культура українського постмодернізму (на матеріалі сучасної прози) - Гребенюк Т. В. 2007

Подвійне кодування
Зміст основних категорій постмодернізму
Постмодернізм як світоглядно-естетичний феномен. Поетика літературного постмодернізму

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Поняття подвійного кодування пов’язане зі сприйняттям художнього твору як набору кодів. Так, Р. Барт виділяв у художньому творі п’ять кодів: культурний, герменевтичний, символічний, семічний та проайретичний (наративний). Будь-яка оповідь, за Бартом, існує в переплетенні різних кодів, їх постійному «перебиванні» одного іншим, що й породжує «читацьке нетерпіння» у спробах осягнути нюанси смислу.

Голандський критик Д. Фоккема виділяє загальний код постмодернізму як один серед інших кодів (до яких належать, крім цього, лінгвістичний, загальнолітературний та жанровий коди), що регулюють творення тексту. Постмодерністський код, за Фоккемою, - це система вибору певних семантичних та синтаксичних засобів, частково більш обмеженого порівняно з вибором, пропонованим іншими кодами, частково позбавленого цих правил.

Ч. Дженкс та Т. Д’ан спробували синтезувати семіотичну концепцію літературного тексту Р. Барта з теоріями постмодерністської іронії Р. Порйріера та Ф. Джеймсона, висуваючи поняття «подвійного кодування». На їх думку, всі текстові коди, з одного боку, й свідома установка постмодерністської стилістики на іронічне зіставлення різних літературних стилів — з іншого, виступають у художній практиці постмодернізму як дві великі кодові надсистеми, котрі «двічі» кодують постмодерністський текст як художню інформацію для читача.

Прагнучи зруйнувати мовні й мисленнєві стереотипи сприйняття читача, постмодерністи звертаються до використання й пародіювання жанрів та прийомів масової літератури, іронічно переосмислюючи їх стиль.

Прийом подвійного кодування дозволяє сприймати літературний твір, як мінімум, у двох площинах: сприйняття лише зовнішньо-подієвого його аспекту (для пересічного читача) і сприйняття пародійного модусу та інтертекстуальності тексту (для читача-ерудита).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.