Художня культура українського постмодернізму (на матеріалі сучасної прози) - Гребенюк Т. В. 2007Постмодернізм як світоглядно-естетичний феномен. Поетика літературного постмодернізму

Періодизація наукового мислення людства

Специфіка постмодерної свідомості й постнекласичного наукового мислення

Теоретичні основи естетики постмодернізму

Проблемні питання постмодерного дискурсу

Основні риси літературного постмодернізму

Зміст основних категорій постмодернізму

Гра

Симулякр

Цитатність

Інтертекстуальність

Подвійне кодування

Принцип нонселекції

Карнавалізація

Ризома

Колаж

Бриколаж

Метанаратив

Пастіш

Маргінальність

Перспективи постмодерну

Література

Український постмодернізм

Формування постмодерної естетики в сучасній українській літературі

«Станіславський феномен» як сучасний літературний міф

Юрій Андрухович

Оксана Забужко

Сергій Жадан

Юрій Іздрик

Тарас Прохасько

Таня Малярчук