Український Правопис 2007

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УКРАЇНСЬКИЙ
ПРАВОПИС

Схвалений
Національною академією наук України,
Міністерством освіти і науки України,
Міністерством культури
і мистецтв України

КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 2007

Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. — К. : Наук. думка, 2007. — 288 с.

Видання 2007 року виходить з уточненнями, пов’язаними зі змінами в українській граматиці, що сталися останнім часом. Для фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями правопису сучасної української літературної мови.

Затверджено до друку вченими радами
Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
та Інституту української мови НАН України

Науково-видавничий відділ
філології, художньої літератури та словників

Редактори Є.І. Мазніченко, Н.М. Максименко, К.С. Чайка