Ренесанс, раннє бароко - Українська література XVI-XVIII століть книга 1 - Валерій Шевчук 2004Вступ

Література попередніх епох. Конспективний огляд

Українська література XI-XII століть

Письменство XIII-XV століть

Література XV - першої половини XVII століть. Конспективний огляд

Письменство кінця XV - середини XVI століть (до 1569 року)

Письменство останньої чверті XVI - першої половини XVII століть

Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Відродження і Реформація в українській культурі (XV-XVII ст.)

Мова і витворення культурних та духовних цінностей (XVI-XVIII ст.)

Героїчне у поетичному дієписі

Пісні крилатого зухвальця

Образ князів Острозьких у давній українській літературі

Персоналії та пам'ятки XVI століття

Павло Русин із Кросна та його «Пісні»

«Битва під Оршею 1515 року» анонімного автора

Григорій Чуй, Русин із Самбора. «Еклога»

Станіслав Орловський та його трактати

Себастіян Кленовим - співець Роксоланії

Матвій Стрийковський - поет та історик

«Епіцедіон» невідомого автора від 1585 року

«Просфонима» 1591 року - перша українська декламація

Йосип Верещинський, його публіцистика та поезія

Поема Симона Пекаліда «Острозька війна»

Іван Вишенський та його твори

Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Дем'ян Наливайко - співець роду

Віталій та його епіграми

Початкова сторінка «Діоптри», 1612р.

Симон Симонід. «Селянки»

Про першу поетичну книжку, видану в Києві, та про її автора

Мартин Пашковський і його українські зацікавлення

Мелетій Смотрицький як полеміст і поет

«Трагедія Руська» - твір київського віршоскладання початку XVII століття

«Дніпрові камени» Івана Домбровського

Якуб Ґаватович. «Трагедія» та інтермедії

Касіян Сакович. «Вірші на жалісний погреб... Петра Конашевича-Сагайдачного»

Тома Євлевич. «Лабіринт»

Захарія Копистенський і його писання

Пісня козака Плахти

Два літописи, що вийшли з Густинського монастиря

Йоаникій Волкович та його експресивний стиль

Твір, який проголосив у Києві Гелікон та Парнас, і його автор Софроній Почаський

Криптонімний автор, що оплакав острозьких міщан

«Тератургима» Атанасія Кальнофойського

Триптих регіональних літописів із першої половини XVII століття

Брати Зиморовичі - співці Роксоланії та її пожильців

Кирило Транквіліон-Ставровецький та його композиції

Петро Могила та його літературні твори

Атанасій Филипович. «Діаріуш»

Висновки