Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: Українська література - Л. С. Козловська 2005

Плани семінарських занять

Тема 1. Українська поезія

1. Українська література як фактор гуманізації сучасної професійної освіти, формування націоцентричної концепції українства. Зміст поняття «українська література», «українська літературна мова».

2. Український поетичний Ренесанс і бароко. Літературна спадщина Г. Сковороди.

3. Травестійно-бурлескна та романтична традиції в українській поезії першої половини XIX ст. (І. Котляревський, поети-ро- мантики).

4. Феномен поезії Т. Шевченка. Постать Т. Шевченка в українській літературі та культурі. Роль Т. Шевченка у формуванні української літературної мови.

5. Ідейно-естетичне та жанрове розмаїття української поезії другої половини XIX ст. — поч. XX ст. Новаторська роль І. Франка і Лесі Українки.

6. Традиції і новаторство поезії 20—30-х рр. Мовні пошуки поетів-експериментаторів.

7. Шістдесятники в українській поезії.

Питання для дискусії

1. Чи впливає художня література на становлення особистості у сучасному глобалізованому світі?

2. Чи можна вважати епоху бароко найвищим досягненням в українській поезії?

3. Чи актуальна творчість Т.Шевченка для сучасників?

4. Чи можна вважати творчість шістдесятників феноменом в українській літературі XX ст.?

Теми рефератів

1. Вплив Біблії на слов’янські мови та літератури: образи, сюжети, мовні засоби.

2. Барокові риси мови української поезії XVII—XVIII ст.

3. Спеціальна лексика і термінологія у творах Г. Сковороди.

4. Мова поезії Нью-Йоркської групи (Б. Бойчук, Б. Рубчак, Е. Андієвська).

5. Творчість українських поетів-піснярів (А. Малишко, Д. Луценко, М. Сингаївський та ін.).

Тема 2. Українська проза

1. Жанрова різноманітність давньої української прози. Традиції літописання. «Слово о полку Ігоревім» як самобутня пам’ятка нашої літератури та мови.

2. Українська проза першої половини XIX ст., її особливості. Фундаторська роль Г. Квітки-Основ’яненка в розвитку української літератури та української літературної мови.

3. Реалізм української прози другої половини XIX ст. Оновлення тематики і проблематики, мовної палітри творів П. Куліша, A. Свидницького, І. Нечуя-Левицького, Марка Вовчка, Панаса Мирного та ін.

4. І. Франко як прозаїк-новатор.

5. Поєднання ознак традиційного і нового у прозі кінця XIX — початку XX ст. Своєрідність мови творів М. Коцюбинського, B. Стефаника, М. Яцківа, О. Кобилянської, В. Винниченка.

6. Експериментальна проза (Микола Хвильовий, В. Підмогильний та ін).

7. Досягнення української прози середини — другої половини XX ст.

Питання для дискусії

1. Чи можна вважати, що українська проза кінця XIX — початку XX ст. вийшла за межі «сільської теми»?

2. Чи можна назвати прозову творчість І. Франка модерновою?

3. Чи можна говорити про здобутки української прози радянської доби?

Теми рефератів

1. Суспільна та соціально-економічна лексика в українських козацьких літописах кінця XVII—XVIII ст.

2. Історизми й архаїзми у мовній системі творів Б. Лепкого (або П. Загребельного).

3. Проблема батьків і дітей в українській прозі.

4. Проблема «аристократизму душі» в українській прозі кінця XIX — початку XX ст.

5. Вияв української національної ідеї в історичній прозі.

Тема 3. Українська драматургія

1. Шкільна (барокова) драма.

2. Український театр нового типу. Становлення української літературної мови у драматичних творах І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка.

3. Творча діяльність корифеїв українського театру. Новаторські риси у драматургії І. Карпенка-Карого й І. Франка.

4. Нова модерна драма в українській літературі. Драматичні поеми Лесі Українки. Експериментальна драма В. Винниченка.

5. Українська драма 20—30-х рр. Творчі здобутки М. Куліша, І. Кочерги та ін.

6. Досягнення української драматургії другої половини XX ст.

Питання для дискусії

1. Герой п’єси І. Карпенка-Карого Терентій Пузир — карикатура «нового багатія» чи новий тип господаря?

2. Чи можна вважати, що українська драматургія кінця XIX — початку XX ст. вписується за тематикою і проблематикою у світовий контекст?

3. Чи можливе сучасне прочитання «філологічної комедії» «Мина Мазайло» М. Куліша?

Теми рефератів

1. Мовна палітра української драматургії І половини XIX ст.

2. П’єса «Хазяїн» І. Карпенка-Карого — зразок модерної української драматургії.

3. «Вічні» образи у драматичних поемах Лесі Українки.

4. Трагічні колізії експериментальної драми В. Винниченка.

5. Драматургія українського зарубіжжя.

Тема 4. Сучасна українська література

1. Мотиви сучасної української поезії.

2. Здобутки сучасної української прози.

3. Творчі пошуки сучасних українських драматургів.

4. Особливості мови творів української літератури кінця XX — початку XXI ст.

Питання для дискусії

1. Чи існує сучасна українська «елітна» і «масова» література?

2. Постмодернізм — смерть літератури чи відкриття нової літературної доби?

3. Чи подолала сучасна українська література стереотипи «сільськості, архаїчності, вторинності»?

Теми рефератів

1. Іронічність мови поезії «дев’яностиків».

2. Постмодерні групи кінця XX ст.

3. Тематика і проблематика сучасної української прози.

4. Двомовність як риса сучасної української літератури.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.