Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: Українська література - Л. С. Козловська 2005Вступ

Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Українська художня література як фактор гуманізації сучасної професійної освіти

Давня українська література. Її оригінальний і перекладний варіанти

«Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам'ятка Русі

Розвиток прозових жанрів у давній українській літературі

Становлення і розвиток жанрової системи української поезії

Розвиток жанру драми у давній українській літературі

Г. Сковорода як предтеча нової української літератури

Особливості розвитку української поезії

Ознаки нової літературної доби в українській поезії І половини XIX ст.

Поетичне новаторство Т. Шевченка

Українська поезія II половини XIX ст. Поетична творчість І. Франка і Лесі Українки

Здобутки української поезії І половини XX ст. Українська поезія зарубіжжя

Українська поезія II половини XX ст. Феномен шістдесятників

Особливості розвитку української прози

Українська проза І половини XIX ст. Новаторство Г. Квітки-Основ'яненка

Українська проза II половини XIX ст.

Новаторський характер прози кінця XIX - початку XX ст.

Епоха «експерименту» в українській прозі 20-30-х рр. XX ст. Проза воєнного і повоєнного часу

Українська проза II половини XX ст.

Особливості розвитку української драматургії

Зародження нової української драматургії

Український професійний театр і драматургія II половини XIX ст.

Досягнення української драматургії І третини XX ст.

Українська драматургія 20-30-х рр. XX ст

Українська драматургія II половини XX ст.

Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Сучасна українська література, її особливості

Здобутки сучасної української поезії

Тематика і проблематика сучасної української прози

Сучасна українська драматургія

Тенденції розвитку сучасної української літератури

Плани семінарських занять

Завдання для творчої роботи

Перелік питань, що охоплюють зміст курсу

Словник ключових понять

Література до курсу