Нариси з теорії літератури - Іванишин В. П. 2010


Праця його життя

Створенням «Нарисів з теорії літератури» Василь Іванишин зайнявся в останні роки свого життя. Можливо, під час подальшої праці він у чомусь скоригував би, збагатив би їх, але зробити цього не встиг, як і побачити їх надрукованими.

Значною мірою «Нариси з теорії літератури» — праця всього його життя. Адже багато років викладав він у Дрогобицькому педагогічному університеті теорію літератури, вступ до літературознавства, історію української літературної критики, спецкурси «Методика і методологія системного аналізу», «Аналіз літературного твору», неодноразово виступав із цих питань із трибун наукових зібрань, у наукових виданнях, літературних часописах. Добре знав давньогрецьку й німецьку класичну філософію, фундаментальні праці з питань націології, методології та історії, ґрунтовно досліджував втілені в літературній творчості різноманітні естетичні системи, не приховуючи своїх симпатій до структуралістських та герменевтичних ідей.

У цій праці В. Іванишин закумулював і яскраво репрезентував свої інтелектуальні надбання і світоглядну, громадянську позиції. Це пристрасна праця, у якій автор не приховує своєї націоцентричної позиції, а подекуди темпераментно виявляє її. Хтось би відразу однозначно пристав на його бік, когось би власне розуміння порушених В. Іванишиним проблем спонукало б до інтелектуальної полеміки з ним. І та полеміка стосувалася б корінного для літератури і, відповідно, літературознавства питання — в чому сенс мистецтва слова?

В. Іванишин — одержимий і пристрасний виразник погляду на літературу як художню основу будь-якої національної культури, фундаментальну естетичну систему індивідуалізації, соціологізації та націоналізації людини. І ця його позиція проглядається у тлумаченні всіх принципових для літературознавства питань: методології літературознавчих досліджень, основних аспектів і принципів аналізу літератури, літературознавчої історіографії, сутності і призначення письменства, критеріїв художності літературного твору як естетично-інтенціональної цілісності, макроструктури твору, закономірностей літературного процесу та ін.

Є у цього видання кілька беззаперечних фундаментальних позитивних особливостей: у ньому обсервовано найсучасніші тенденції теоретико-літературної науки; оригінальна в нього структура; кожний новий концепт глибоко осмислений. Водночас В. Іванишин враховував, що це — адресоване студенту-філологові навчальне видання, тому має дати йому оптимум доступно інтерпретованої фахової інформації. У цих намаганнях йому вдалося справді багато. А головне, що цей навчальний посібник спонукатиме студента думати, солідаризуючись чи дискутуючи з автором, шукати відповіді на порушені чи обійдені ним питання, творити свою візію сутності, завдань літератури і ролі письменника в духовному розвитку свого народу, людства.

Григорій Клочек, доктор філологічних наук, професорНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.