Нариси з теорії літератури - Іванишин В. П. 2010

Поетика і жанри теорії літератури
Літературознавство як філологічна наука

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Центральним у теорії літератури, літературознавстві взагалі є вивчення літературного твору, його поетики, оскільки твір, сукупність творів національної літератури і є формою її буття. Без поетики неможливе системне, комплексне і всебічне пізнання літературного твору.

Поетика (грец. роіētikē — майстерність творення) — складова теорії літератури, що вивчає шляхи, засоби й принципи побудови літературних творів, специфіку літературних родів, видів і жанрів, течій і напрямів, стилів і методів, а також суть, властивості, закони художнього цілого — літературного твору.

Загалом термін «поетика» вживають з античних часів і в різних значеннях. Окрім основного, яке розглядає поетику як частину теорії літератури, цей термін означає, наприклад, окремий жанр теоретико-літературних студій. Вживають його також як синонім до термінів «теорія літератури», «художня стилістика». Існують різні типи поетик, із більшістю яких ознайомлюють історія літератури та історіографія літературознавства: загальна (теоретична або систематична — макропоетика); окрема (поетика конкретного твору — мікропоетика); нормативна; історична, функціональна поетики; рецептивна поетика (поетика сприйняття). Вживають термін «поетика» і в словосполученнях типу «поетика притчі», «поетика назви твору» тощо.

Теорія літератури мас свої жанри. Основні з них: монографія, стаття, рецензія, огляд, есе та ін.

Вивчення теорії літератури передбачає засвоєння історіографії літературознавства, літератури як виду мистецтва, літературного твору як естетично-інтенціональної системи, літературного процесу і його основних закономірностей, генерики і генології літератури.

Запитання. Завдання

1. Охарактеризуйте сутність та структуру літературознавства.

2. У чому виявляється специфіка допоміжних літературознавчих дисциплін?

3. Чим вирізняється теорія літератури серед основних літературознавчих наук?

4. Визначте предмет, функції та жанри теорії літератури.

5. Яку роль для формування ідейно-наукової основи світогляду дослідника чи митця відіграють такі поняття, як «аналіз- і «синтез», «аксіологія» і «тезаурус», «аналітичний контекст»?

6. Охарактеризуйте основні аспекти та принципи вивчення літературних явищ та закономірностей.

7. Яке місце посідає поетика серед теоретико-літературних розділів?На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.