Теорія літератури - Олександр Галич - 2001

Ліричний портрет - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Ліричний портрет — це вірш, у якому дається характеристика певної реально існуючої людини, розкривається її внутрішній світ, належність до якоїсь професії тощо. Це досить новий жанр лірики, який перебуває в стадії становлення. Прикладами ліричного портрета можуть бути вірші „Шевченко”, „Шопен” М. Рильського, „Кранова” В. Сосюри, „Фабрична” В. Поліщука, „Сестра” С. Крижанівського, „Марсель Марсо” І. Муратова.