ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

РОЗДІЛ VІ. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС


2.  ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ


2.14. Концентрація

Концентрацією в літературознавстві називають явище, суть якого полягає в інтеграції, поглинанні великим письменником творчості своїх попередників і сучасників. Більшість із них стають цікавими для нащадків не власною літературою, а тим фактом, що всі вони в історико-культурному відношенні освітлені генієм великого митця, творча спадщина якого зберігає неминущу цінність для наступних поколінь. Таких людей небагато в кожній з національних літератур. В італійській — це, безумовно, Дайте, в іспанській — Сервантес, в англійській — Шекспір, у німецькій — Ґете, в російській — Пушкін, у польській — Міцкевич. Для України таким генієм є Шевченко.