Всі публікації щодо письменника:
Теорія літератури

Теорія літератури - Олександр Галич - 2001

Синекдоха - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Синекдохою (грец. συνεκδοχή, від σύν — разом і εκδοχή — переймання) називається різновид метонімії, в якій відбувається перенесення значення з цілого на його окрему частку. Наприклад: „З баталії в ліс не ховався. // В татарина коней в полях віднімав” (Л. Боровиковський), де слово „татарин” вжито в значенні „татари”.

Синекдоху відносять до різновиду кількісної метонімії. Якщо асоціація, зв'язок предметів при власне метонімічному перенесенні здійснюється через співвідношення якісних ознак, то в синекдосі співвідносяться кількісні ознаки. Як прийом творення словесного образу синекдоха відома з античності. Наприклад, Квінтіліан виокремлював шість її видів. Належну увагу вивченню синекдохи приділяли в Києво-Могилянській академії. Автор київської поетики „Lyra” дає їй таке визначення: „Синекдоха, або догадка — це розуміння однієї речі на основі іншої, між якими існує природній і суттєвий зв'язок” [58, 106]. М. Довгалевський виділяв вісім видів синекдохи.

Найбільш уживаними є такі види синекдохи:

1) Вживання частини замість цілого. Наприклад: „Плаче бідний та зітхає, // Сну не знають його очі” (М. Вороний); „Голова моя козацькая! Бувала ти у землях турецьких” (народна дума).

2) Вживання однини замість множини. Наприклад: „І на оновленій землі // Врага не буде, супостата. // А буде син і буде мати” (Т. Шевченко); „Кругом Січі Запорожця Москаль облягає” (народна пісня про руйнування Січі).

3) Вживання виду замість роду. Наприклад: „Сини Міцкевича, Словацького, Шопена, сини Коперніка” (М. Рильський).

Синекдоха, як вважав О. Потебня, є своєрідною словесною мінімоделлю більш складного предметного образу — типу й типового в змісті цілого художнього твору: „складна синекдоха є поетична типовість”, тобто той чи інший типовий образ у художньому творі може бути пояснений через прийом синекдохи: він часткою в одиничній і конкретній картині відтворює ціле і загальне (те, як взагалі буває в житті).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.