Теорія літератури - Олександр Галич - 2001

Літота - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Літотою (грец. λιτότηζ — простота) називається словесний зворот, в якому ознаки описуваного предмета подаються з надмірним їх применшуванням. Наприклад: „О принесіть як не надію, // То крихту рідної землі: // Я притулю до уст її // І так застигну, так зомлію” (О. Олесь); „Такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить” (М. Гоголь). Літота виступає як троп, протилежний гіперболі.