ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ - Соломія Павличко 2002

Модерність світосприйняття: літературно-теоретичні дослідження Соломії Павличко

ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Передмова до другого видання

Вступ


Розділ I. КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ


Українське народництво в 1898 р.

"Малорусские писатели на Буковині"

"Нові ідеї" або Координати нового дискурсу

Парадокс "одинокого мужчини"

Рецепція Ольги Кобилянської й конфлікт культури зблизька

Модернізм як фемінізм

Конфлікт між статями як один з аспектів fin de siecle

Сексуальність

Дискурс особистих стосунків. Біографічний відступ

Підсумок


Розділ II. ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ


1. АЛЬМАНАХИ 900-х РОКІВ: ФОРМУВАННЯ НОВОГО ЕСТЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ

2. МОДЕРНІЗМ ЯК РИТОРИКА ЕСТЕТИЗМУ: ПОЕЗІЯ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

3. “ПОЕЗІЯ В ПРОЗІ”, АБО ПРОЗА ЯК ПОЕЗІЯ

МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ”

"Українська xaта" як етап у модернізації культури

Євшан як ніцшеанець

Євшан між сучасністю й модерністю

Концепція поколінь і боротьби між ними

Євшанова концепція творчості

Про громадянство, філістерів, натовп

Питання канону класиків

Психологізм

Фемінізм, жіноче питання

Україна і Європа

Хатяни як пост-“модерністи”


РОЗДІЛ ІІІ. “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ


Літературна ситуація і формування нового дискурсу

Проблема читання

Відлуння “модернізму”

“Мистецтво”, або Авангард як антимодернізм

Неокласицизм — філософія консервативної модернізації

Хвильовий: між Європою і європейським модернізмом

Європеїзм і антиєвропеїзм

“Місто”

Інтелектуальна проза Петрова й Підмогильного

Екзистенціальний дискурс

Дискурс ірраціоналізму

Автори як маски, тексти як шифри

Сексуальність

Finale


РОЗДІЛ ІV. ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ


Невроз як феномен культури fin de siecle

Фройдизм як критичний дискурс: Степан Балей

Між фройдизмом і комунізмом: психоаналітичний дискурс у 20-і роки

Фройдистський аналіз української класики: Шевченко, Костомаров, Куліш, Нечуй-Левицький

Фройдизм у вигляді уламків

Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий


РОЗДІЛ V. МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ


1. МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС

Час та його завдання

“Велика література”

Національно-органічний стиль

Криза з погляду Юрія Косача

“Неповорот назад”

Романтизм “Хорса”

Романтизм “Звена”

Між модернізацією і модернізмом

“Наша сучасність — наше мистецтво”

Трагедія еміграції

2. ФІЛОСОФ КРИЗИ Й НЕСТАЛОСТІ: ПЕТРОВ-ДОМОНТОВИЧ-БЕР

“Людина розуму”

Епоха як проблема історіософії

Криза

Релятивізм

Культура й етнос. Чи потрібна літературі держава?

Екзистенціалізм

Модернізм за Петровим

Антинародництво, або Стан сучасного літературознавства

3. НІГІЛІСТИЧНИЙ МОДЕРНІЗМ КОСТЕЦЬКОГО

Рання проза. Від романтизму до поетики деструкції

Театр масок

Перекладацтво як модерністична практика

Модерністська реінтерпретація традиції

Зиновій Бережан - дискурс невдачі

Василь Барка-дискурс псевдомодернізму


Розділ VI. МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)


Нові завдання нового модернізму

Дискусія навколо модернізму

Рецепції та інтерпретації

Координати канону

Мова

Перекладацтво

Підсумки


Висновки


ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ


Поезія Персі Біші Шелі

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖОРДЖА ГРАБОВИЧА

МОДЕЛІ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В РАДЯНСЬКІЙ І НЕРАДЯНСЬКІЙ НАУЦІ

ФІЛОСОФСЬКІ ПОЕМИ ІВАНА ФРАНКА "СМЕРТЬ КАЇНА", "ПОХОРОН", "МОЙСЕЙ" І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РОМАНТИЗМ

РОЗДУМИ ПРО ВУСА, НАВІЯНІ ОДНИМ ОПОВІДАННЯМ ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА

ТВОРЧІСТЬ ОЛЕГА ЗУЄВСЬКОГО, АБО АНАТОМІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЮРРЕАЛІЗМУ

МЕТОДОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ: ТЯГЛІСТЬ НАПРЯМУ ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ТУПИК

ІГОР КОСТЕЦЬКИЙ

ПРИСТРАСТЬ І ЇЖА: ОСОБИСТА ДРАМА МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

A CATFISH FOR YOUR THOUGHTS UKRAINIAN LITERATURE AT THE TURNING POINT

МИХАЙЛО ОРЕСТ, ПОЕТ ЛІСУ

ДО ЧИТАЧІВ (Про дебют Андрія Кокотюхи)онім

FACING FREEDOM: THE NEW UKRAINIAN LITERATURE

ПРО АСКОЛЬДА МЕЛЬНИЧУКА

СТО РОКІВ БЕЗ ФРОЙДА

INTRODUCTION (Two lands, new visions: Stories from Canada and Ukraine)

НАСИЛЬСТВО ЯК МЕТАФОРА (Дискурс насильства в українській літературі)

ЛІТЕРАТУРА ЯК ПОМСТА: ОБРАЗИ ЖОРСТОКОСТІ В ЕПОХУ РОМАНТИЗМУ

МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ТЕОРІЇ

ПАРАДОКСИ ҐЕРТРУДИ СТАЙН

РОМАН ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРОВОКАЦІЯ

КУЛЬТУРНІ ДИСКУРСИ КІНЦЯ СТОЛІТТЯ: КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, ДВОХСОТЛІТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ЇЇ ВОРОГИ