Історія українського перекладознавства XX сторіччя - Тарас Шмігер 2009Роксолана Зорівчак. Вагомий здобуток українського перекладознавства

Від автора

Вступ. Методологічні основи вивчення історії українського перекладознавства

Українське перекладознавство на початку XX сторіччя

Іван Франко - основоположник українського перекладознавства

Критика перекладу - основа для розвитку теорії перекладу

Ставлення перекладознавства як науки України

Перекладознавчі дослідження між двома світовими війнами

Перекладознавчі погляди Миколи Зерова

Олександр Фінкель - теоретик перекладу

Перекладознавство на західноукраїнських землях 1920-1930-х рр.

Перекладознавство середини XX сторіччя

Роль Максима Рильського в розвитку перекладознавства

Внесок українських дослідників у розвиток теорії та історії перекладу

Українська школа перекладознавства останньої чверті XX сторіччя

На шляху до міждисциплінарності

1990-ті рр.: нові горизонти українського перекладознавства

Висновки

Список використаних джерел

Ілюстрація

Іменний покажчик

Summary. A History of Ukrainian Translation Studies in the 20th Century