Література західноєвропейського середньовіччя - Висоцька Н.О. 2003


Агіографія
Розділ І.Середньовічна релігійна література

Літературний жанр, який отримав свою назву від грецьк. hagios - святий та grapho - пишу, охоплює як прозові, так і поетичні твори, що описують життя християнських святих та історію їхнього культу. Поштовх розвиткові цього культу в середньовіччі дали відомі єпископи Амвросій Медіоланський та Паулін з Нолі в IV ст., висуваючи ідею про використання для окремих християнських громад святих як патронів, своєрідних посередників між земним первнем (з огляду на походження) та божественним (з огляду на героїчну віру).

Поняттю святого в середньовічній ментальності найчастіше були притаманні певні характерні ознаки:

- винятковість померлої людини (при цьому часто її реальна біографія зникала під нашаруванням легенд та переказів). Ця винятковість стверджувалась як через життя святого - праведність, чудеса, які він здійснював, так і через смерть, яку приймав найчастіше в муках від переслідувачів, вихваляючи Бога (в цьому простежується також символічне мислення середньовіччя, в якому цей ідеал спостерігався як паралель до Христа);

- нетлінність тіла святого, яке також набувало символічного виміру. В релігійній свідомості воно було останньою перевіркою, підтвердженням чистоти не тільки вчинків, а й душі померлого (гріх мав розкладати не тільки душу, а й її тілесну оболонку).

Агіографія - це один з небагатьох жанрів середньовічної літератури, який так наочно демонструє ментальні різниці, що формувалися на Сході та Заході Європи відповідно до двох напрямків християнства. В традиціях Східної Церкви, яка знаходилась під захистом держави, святий відповідав принципу vita passiva (пасивного життя), який усі світські вартості свого часу (гроші, владу і т. под.) відкидає задля покути та медитації. Як зразок до наслідування в літературі формується образ пустельника, аскета, що відходить від спокус цього світу не тільки в духовній площині, а й в матеріальній, мешкаючи на самоті або у віддалених від цивілізації місцях, присвячуючи повністю життя Богу (vir Dei). Цьому протистоїть активний ідеал на Заході, де головними проблемами церкви довгий час були захист основ віри від єретицьких рухів та навернення на християнство варварських народів. На перший план в літературі виходять лідери релігійних спільнот, засновники церков, єпископи, що активно беруть участь у повсякденному житті (пор. окремий жанр скандинавських саг - саги про єпископів).

Початки агіографії сягають доби пізньої античності (II ст. н.е.), коли на потреби локальних християнських спільнот створюються списки єпископів та мучеників з метою вшанування їхньої пам’яті під час літургії - Diptycha - (вони дали поштовх наступним церковним календарям та мартирологіям). Від II ст. з’являються також офіційні записи актів процесів проти перших християн Acta proconsularia, які складалися з юридичного документу процесу та опису наочного свідка. Хоча ці процесуальні документи в оригіналі до нас не дійшли, значна частина їх була використана в Acta Martyrum (перероблених описах життя та смерті мучеників). Так наприклад, в описах гоніння християн за імператора Діоклетіана згадується, що автор використав при їх написанні офіційні акти, придбані за високу для того часу суму 200 динарів від римського урядовця1. Найчастіше Acta Martyrum супроводжувались додатковою інформацією про включення опису мученицької смерті до літургійного вжитку.

Acta Martyrum та Acta Sanctorum (ці назви використовуються замінно) можна умовно поділити на три групи:

1) твори у формі юридичного документу процесу, відредаговані для дидактичного читання - acta, gesta;

2) розповіді безпосередніх свідків з наголосом на їхнє емоційне переживання - passiones;

3) пізніші переробки оригінальних актів з вільною інтерпретацією подій та залученням вигаданих елементів - legenda.

Першим агіографічним твором, який до нас дійшов, вважається Життя Антонія, написане в IV ст. св.Афанасієм на зразок життєписів античних філософів, натомість першою антологією - Vitae Patrum св. Ієроніма, що переклав з грецької описи життя пустельників.

Найбільш відомим та популярним зібранням агіографічних оповідей за доби середньовіччя була Золота легенда Якуба де Ворагіна (XIII ст.), яка складалася з кількох проповідей та більше 170 описів життя святих (навіть ще в XV ст. вона витримала 70 друкованих видань в різних містах Європи).

А. Каустов

Цветочки славного мессера святого Франциска и его братьев (уривки2)

Глава XX. Как святой Франциск освободил город Агоббио от одного свирепого волка

В то время, когда святой Франциск жил в городе Агоббио, появился в окрестностях Агоббио волк, огромнейший, страшный и свирепый, пожирающий не только животных, но даже людей. Так что все горожане пребывали в великом страхе, ибо он много раз приближался к городу, и все выходили даже вооруженные в поле, словно на войну. Но и так не могли они защитить себя от него, если встречались с ним один на один. В страхе своем перед волком дошли они до того, что никто не осмеливался выходить в поле.

В виду этого, святой Франциск, сжалившись над горожанами, решил выйти к этому волку, хотя горожане не советовали ему этого ни под каким предлогом, он же, осенив себя крестным знамением, вышел из города со своими товарищами, возлагая все свое упование на Бога. И так как те (товарищи) заколебались идти дальше, святой Франциск идет к месту, где был волк. И вот, названный волк, когда видит множество горожан, сошедшихся поглядеть на это чудо, бросается он на святого Франциска с разинутой пастью и приближается к нему, а святой Франциск точно так же осеняет его крестным знамением, подзывает к себе и говорит так: «Повелеваю тебе от имени Христа не причинять зла ни мне, ни кому другому». Чудно вымолвить! Едва святой Франциск совершил крестное знамение, страшный волк закрывает свою пасть, прекращает бег и в соответствии с повелением подходит кротко, как ягненок, и пав к ногам святого Франциска, лежит. Тогда святой Франциск говорит ему таким образом: «Брат волк, ты приносишь много вреда в этих местах, ты совершил величайшее преступление, обижая и убивая Божью тварь без Его соизволения, и ты не только убивал и пожирал животных, но даже имел дерзость убивать и причинять вред людям, созданным по образу Божью, за это ты достоин адских мучений, как разбойник и худший из убийц. Весь народ ропщет и кричит на тебя, вся эта страна во вражде с тобой. Но, я хочу, брат волк, установить мир между тобой и теми людьми, так чтобы ты больше не обижал их, а они бы простили тебе всякую прошлую обиду, и чтобы больше не преследовали тебя ни люди, ни собаки». Когда он произнес эти слова, то волк движениями тела, хвоста, ушей и наклоном головы показал, что он соглашается с тем, что святой Франциск говорит, и хочет это соблюдать. Тогда святой Франциск говорит: «Брат волк, с тех пор, как тебе угодно будет заключить и соблюдать этот мир, я обещаю тебе, что ты будешь постоянно получать пищу от людей этой страны, пока ты живешь, так что ты не будешь терпеть голода. Ведь я хорошо знаю, что все зло ты совершаешь из-за голода. Но, за эту милость, я хочу, брат волк, чтобы ты обещал мне, что ты не причинишь вреда ни человеку, ни животному. Обещаешь ты мне это?» И волк покачиванием головы, явно дает понять, что обещает. А святой Франциск говорит: «Брат волк, я хочу, чтобы ты заверил меня в этом обещании, так, чтобы я мог вполне положиться на тебя». И как только святой Франциск протягивает руку для заверения, волк поднимает переднюю лапу и кладет ее на руку святого Франциска, заверяя его так, как может.

Тогда говорит святой Франциск: «Брат волк, я повелеваю тебе, во имя Иисуса Христа, идти со мной без всяких сомнений, и мы пойдем и заключим этот мир во имя Божие». И волк послушно идет за ним, как прирученный ягненок, чему видевшие эго горожане сильно дивились. И тотчас же новость эта стала известна всему городу, и все - большие и малые, мужчины и женщины, юноши и старики - отправились на площадь посмотреть на волка со святым Франциском. И вот, когда весь народ там собрался, встает святой Франциск и держит перед ними проповедь, говоря среди прочего о том, как Господь за их грехи посылает им испытания. И не гораздо ли губительнее пламя Ада, которое вечно для осужденных, чем бешенство волка, каковой может погубить только одно тело. Поэтому, насколько же сильнее следует страшиться пасти Ада, раз такая толпа стоит в страхе и трепете перед пастью какого-то маленького животного! Итак, дорогие, обратитесь к Богу, совершите достойное покаяние в своих грехах, и ныне Господь избавит вас от волка, а в грядущем — от пламени Ада. И вот в конце проповеди говорит святой Франциск: «Слушайте, братья мои, брат волк, который здесь перед вами, обещал и заверил меня в том, что заключит с вами мир и никогда ни в чем не будет обижать вас, если вы обещаете давать ему необходимую пищу. Я же выступаю поручителем за него в том, что договор о мире он будет соблюдать нерушимо». Тогда весь народ в один голос обещал кормить его постоянно. А святой Франциск перед всеми говорит волку: «Ты же, брат волк, обещай соблюдать соглашение о мире с ними, не обижай ни людей, ни животных, ни другую какую тварь». И волк, встав на колени, наклонив голову и кроткими движениями тела, хвоста и ушей показывает насколько возможно, что он всячески желает соблюдать договор с ними. Говорит святой Франциск: «Я хочу, брат волк, чтобы так же, как говорил ты мне за воротами (города), так же здесь перед всем народом ты заверил бы меня в своем обещании, и что ты не обманешь моего поручительства за тебя». Тогда волк, подняв правую лапу, вот так, кладет ее в руки святого Франциска. Отчего, вследствие этого действия, а также других, упомянутых выше, было такое изумление и радость во всем народе, как из благоговения перед Святым, так и из-за небывалого чуда и мира с волком, что все начали громко обращаться к небу, хваля и благословляя Господа, который послал им святого Франциска, заслугами которого были они избавлены от жестокого зверя.

И после этого сказанный волк, прожив в Агоббио два года, как ручной, ходил по домам от двери к двери, не причиняя никому зла и не получая его ни от кого. И люди любезно кормили его, и когда он проходил по городу мимо домов, никогда ни одна собака на него не лаяла. Наконец, когда через два года брат волк умер от старости, горожане сильно скорбели об этом, потому что видя его у себя в городе таким ручным, они тотчас же вспоминали о добродетели и святости святого Франциска. Во славу Христа.

Глава XXI. Как некий юноша подарил горлиц Святому Франциску, и те не покидали монастыря, пока не получили от него разрешения

Некий юноша поймал голубиц и понес их продавать. Встречается ему святой Франциск, который всегда отличался особенным состраданием к ручным животным. Когда глянул он с состраданием на этих горлиц, так говорит он этому юноше: «О, добрый юноша, прошу тебя, отдай мне их! Да не попадут эти столь невинные птицы, которые в Священном Писании уподоблены чистым, смиренным и верным душам, в руки жестоких, которые убьют их!» Тот, по внушению Божию, тотчас же отдает их всех святому Франциску. И он, посадив их на колени, начинает с нежностью говорить им: «О, сестрицы мои, простые невинные, чистые голубицы, зачем вы позволили себя обижать? Я вот хочу избавить вас от смерти, устроить вам гнезда, чтобы вы плодились и размножались по слову Бога, вашего Творца3».

И идет святой Франциск и делает им гнездо. А они, воспользовавшись этим, начали класть яйца и выводить птенцов на глазах у братьев. И таким вот образом (стали) они ручными, а святой Франциск и другие братья кормили их, как простых кур. И не улетали они до тех пор, пока святой Франциск не дал им своего благословения и не позволил им улететь. А тому юноше он сказал: «Ты еще будешь братом в этом Ордене и будешь служить Богу». Так оно и случилось, потому что названный юноша сделался братом и жил в великой святости. Во славу Христа. Аминь.

Глава XXII. Как Святой Франциск увидел, что весь монастырь окружен демонами, и только один вошел в него

Однажды святой Франциск молился в обители Порцинкуола и видит он, по Божьему откровению, что вся обитель окружена и осаждена демонами, словно бы большим войском. Но ни один из них, однако, не мог проникнуть внутрь обители, ибо братья были такой святости, что демонам не в кого было войти. Но вот, из-за какого-то упорства один брат поссорился с другим, и замыслил он в сердце своем, как бы обвинить и отомстить тому. Вследствие чего, пока он пребывал в этих дурных помыслах, демон видит вход открытым, так вот, входит он в обитель и садится на шею тому брату. Когда увидел заботливый пастырь, который постоянно стерег стада свои, что волк вошел пожрать овцу его, тотчас же велел он позвать к себе того брата и немедленно повелел ему, что отныне не должен он копить яд ненависти против ближнего, из-за чего он отдан в руки недруга. Тот в испуге, видя, что святой отец понял его, так вот, открыл он перед ним всякий яд и всякую злобу, сознался в своей вине, и смиренно просил о покаянии и милосердии. А как только освободился он от греха и покаялся, демон вдруг исчез перед святым Франциском. Брат, освобожденный таким образом по благодати благого пастыря от лап хищного зверя, возблагодарил Бога и, вернувшись исправленным и наставленным в стадо святого пастыря, жил после в великой святости. Во славу благословенного Христа. Аминь.

Глава XXXIII. Как Святой Людовик отправился навестить брата Эгидия, а они никогда не виделись и без слов поняли друг друга

Когда святой Людовик4, король Франции, отправился в паломничество по святым местам, прослышал он великую молву о святости брата Эгидия5, одного из первых товарищей святого Франциска, положил он в сердце своем и решил во что бы то ни стало посетить его самолично.

С этой целью прибывает он в Перуджу, где обитал тогда брат Эгидий, и подойдя к двери обители братьев, как бедный незнакомый паломник, с немногими товарищами, начал он с великой настойчивостью спрашивать брата Эгидия, ничего не говоря привратнику о том, кто его спрашивает. Привратник идет и говорит брату Эгидию, что у ворот стоит какой-то паломник и спрашивает его. А тот, по откровению Божию, понял, что это был король Франции, отчего вдруг с великой поспешностью выходит он из кельи и бежит к воротам, и не спрашивая, виделись ли они когда-нибудь, с великим почтением встает на колени. Обнялись они и облобызались так просто, как будто давно уже водили дружбу друг с другом. Но со всем тем один другому ничего не говорил, но пребывали они так обнявшись, в молчании, являя нежные знаки любви. И простоявши долгое время указанным образом, без слов расстались они друг с другом, и святой Людовик отправился в путешествие, а брат Эгидий возвратился в келью.

Когда же отъезжал святой Людовик — король, некий брат спрашивает одного его товарища, кто это был, кто обнимался с братом Эгидием, и тот отвечает, что это был Людовик, король Франции, который приходил повидаться с братом Эгидием. Когда затем сказал он это другим, то они испытали великую печаль, что брат Эгидий не промолвил ни слова, и так вот, говорят они ему с сожалением: «О, брат Эгидий, почему ты так невежливо обошелся с этим королем, который пришел из самой Франции, чтобы видеть тебя и услышать от тебя какое-нибудь доброе слово, а ты ничего не сказал?» Отвечает брат Эгидий: «Дорогие братья, не удивляйтесь этому, вышло так, что ни я ему, ни он мне не мог сказать ни слова, ибо, едва мы обнялись, как свет премудрости Божьей открыл и явил мне его сердце, а ему — мое, и, глядя так по Божьему соизволению в сердце друг друга, мы гораздо лучше и с большим утешением узнали то, что хотели сказать друг другу, чем если бы говорили наши уста, а если бы мы захотели голосом выразить то, что чувствовали в сердцах, то из-за недостатка человеческой речи, которая не может ясно выразить сокровенных тайн Божьих, мы испытали бы скорее огорчение, чем утешение, а теперь вы знаете, что король ушел утешенный чудесным образом». Во славу Христа. Аминь.

1 Поснов М.Э. История Христианской Церкви. Брюссель, 1964. С. 106.

2 Текст та коментарі за виданням: Цветочки славного святого Франциска и его братьев. СПб., 2000.

3 Ср. Быт. 1:22.

4 Св. Людовик IX Благочестивый, король Франции, сын королевы Бланки, родился в 1226 году. Проводил светскую и духовную реформы. Отличался исключительной набожностью, совершал паломничества по многим святым местам. О встрече св. Людовика и бр. Эгидия в 1250 году Мариано в «Компендиуме из хроник» писал: «И среди прочего был он (Льодовик) неузнанным в странствии, и посетил он названные области в пределах апостольских, и все монастыри св. Франциска в Ассизи, а оттуда, придя в Перуджу, посетил бр. Эгидия, третьего (брата) св. Франциска- (Arch. Franc. Hist. Т. 11. Р.)

5 Св. Бонавентура в «Большой легенде» о нем пишет; «Среди них третьим избранным называется святой отец Эгидий, муж от Бога, и светлой памяти достойный» (S. Bon. Op. Omn. Т. VIII. Р. 510).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.