Українська література XI—XVIII ст. - Білоус П. В. - 2010

За необхідності підготувати реферат - Самостійна робота з книгою - Наодинці з давньою словесністю

Письмовий огляд або усний виступ на будь-яку тему, що складається з характеристики літературних та інших джерел, називається рефератом.

Студентові, якому, наприклад, необхідно підготувати реферат на тему „Вивчення козацьких літописів“, найкраще розділити роботу на кілька етапів:

1. Пошуки друкованих джерел за темою текстів козацьких літописів або літературознавчих та історичних матеріалів про літописи. Для цього доведеться знайти потрібну літературу. Найпростіше передусім звернутися до підручника з давньої української літератури, в якому до кожного розділу подана бібліографія. Тут є джерела з обраної теми: Величко Самійло. Літопис: У 2-х кн. / Пер. Вал. Шевчук. — К., 1991; Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. Р. Іванченко. — К., 1992; Літопис Самовидця. — К., 1971; Українська література XVIII ст. — К., 1983 (уривки з літописів).

Оцінка козацьких літописів викладена у підручнику з давньої української літератури, а також: Возняк М. Історія української літератури: У 2-х кн. — Львів, 1992. — Кн. 2. — С. 369—385; Єфремов С. Історія українського письменства — К., 1995. — С. 206—210; Чижевський Д. Історія української літератури.— Т.: Феміна, 1994. — С. 288—292.

Варто переглянути і. бібліотечну картотеку „Історія української літератури. Давня література“, у якій можна знайти такі джерела: Грицай М. Давня українська проза. — К., 1975; Шевчук Вал. Самійло Величко та його літопис // Дорога в тисячу років. — К., 1990; Шевчук Вал. Про давню українську прозу, зокрема про літописи // Слово і Час. — 1993. — № 10. — С. 57— 65; Соболь В. Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко. — Донецьк, 1996 та ін.

2. Реферат має бути побудований за чітким планом. Наприклад:

1) козацькі літописи початку XVIII ст. як історико-літера- турне явище;

2) час створення літописів, їх автори;

3) видання літописів у XIX—XX ст. (огляд);

4) вивчення козацьких літописів у XIX ст.;

5) сучасні дослідження про літописи (нові підходи, дискусії);

6) використання козацьких літописів у художній літературі (Т. Шевченко, П. Куліш, І. Нечуй-Левицький, М. Старицький, П. Панч, О. Ільченко, В. Малик та ін.);

7) список використаної літератури.

Кожен пункт плану розкривається послідовно, чітко, аргументовано.

Обсяг реферату залежить від теми, традиційно він має в середньому 10—12 сторінок.

Застереження від помилок:

а) не потрібно намагатися охопити неосяжне: слід використовувати в рефераті найзначніші, найґрунтовніші джерела;

б) не варто позбуватися чорнових записів, зроблених під час підготовки реферату — вони можуть знадобитися в подальшій роботі (написання курсової, дипломної роботи тощо).

Підготовка реферату дає змогу сконцентруватися на окремій темі і водночас навчитися працювати з літературою, узагальнювати і викладати словесний матеріал.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.