Українська література XI—XVIII ст. - Білоус П. В. - 2010

Тестові завдання - Додатки

1. Вкажіть, яка подія відбулася у 988 р.:

а) затемнення сонця;

б) запровадження християнства;

в) похід Олега на Візантію;

г) підписання угоди з Візантією.

2. З’ясуйте, що означає слово „Біблія”:

а) „заповіт”;

б) „книги”;

в) „боже слово”;

г) „зібрання творів”.

3. Вкажіть, що таке агіографія:

а) житія святих;

б) мандри святими місцями;

в) розповіді про монастирі;

г) розділ Біблії.

4. Визначте, що таке апокрифи:

а) житіє святих;

б) розділ Біблії;

в) позабіблійна оповідь;

г) паломницький твір.

5. Зазначте, що таке літопис:

а) зведення фактів;

б) збірка віршів;

в) збірник афоризмів;

г) журнал.

6. Вкажіть, який твір не є літописом:

а) „Повість минулих літ”;

б) „Повість про Індійське царство”;

в) „Синопсис”;

г) Густинський літопис.

7. З’ясуйте, автором якого твору є Володимир Мономах:

а) „Слова про Ігорів похід”;

б) „Повчання”;

в) „Повісті минулих літ”;

г) Київського літопису.

8. Оберіть твір, автором якого є Іларіон:

а) „Повість минулих літ”;

б) „Слово про Закон і Благодать”;

в) Київський літопис;

г) „Повчання”.

9. Визначте жанр „Повісті минулих літ”:

а) житіє святого;

б) поема;

в) літопис;

г) патерик.

10. Зазначте жанр Києво-Печерського патерика:

а) літопис;

б) хронограф;

в) оповіді про монахів;

г) оповіді про князів.

11. Вкажіть, який твір є літописом:

а) „Слово про Ігорів похід”;

б) „Повість про Акира Премудрого”;

в) „Повість про Індійське царство”;

г) „Повість минулих літ”.

12. З’ясуйте, ким був Кирило Туровський:

а) літописцем;

б) князем;

в) паломником;

г) проповідником.

13. Зазначте, події якого року змальовано у „Слові про Ігорів похід”:

а) 988;

б) 1113;

в) 1185;

г) 1187.

14. Назвіть автора „Слова про Ігорів похід”:

а) Боян;

б) Нестор;

в) невідомий;

г) Ярослав Мудрий.

15. Визначте, коли „Слово про Ігорів похід” уперше опубліковано:

а) 1185 р.;

б) 1240 р.;

в) 1574 р.;

г) 1800 р.

16. Оберіть твір, персонажем якого є буй-тур Всеволод:

а) „Повість минулих літ”;

б) „Слово про Ігорів похід”;

в) Галицько-Волинський літопис;

г) „Слово про Закон і Благодать”.

17. Зазначте твір, персонажем якого є Ярославна:

а) „Слово про Закон і Благодать”;

б) Києво-Печерський патерик;

в) „Слово про Ігорів похід”;

г) Галицько-Волинський літопис.

18. З’ясуйте, фрагментом якого твору є „золоте слово” Святослава:

а) „Повісті минулих літ”;

б) „Слова про Ігорів похід”;

в) „Слова про Закон і Благодать”;

г) „Повчання” Володимира Мономаха.

19. Вкажіть, на якій річці відбулася битва русичів із половцями:

а) Дніпро;

б) Дон;

в) Волга;

г) Каяла.

20. Поясніть значення образу „чотири сонця” у „Слові про Ігорів похід”:

а) чотири грамоти;

б) чотири слова;

в) чотири князі;

г) чотири сторони світу.

21. Визначте, ким була Ярославна:

а) дружиною Святослава;

б) дружиною Ігоря;

в) вдовою;

г) візантійською принцесою.

22. Зазначте перше житіє святих на Русі:

а) Ольги;

б) Бориса і Гліба;

в) Володимира;

г) Феодосія.

23. Вкажіть, хто такий Боян у „Слові про Ігорів похід”:

а) князь;

б) письменник;

в) співець;

г) святий.

24. Зазначте, що трапилося з князем Ігорем у „Слові про Ігорів похід”:

а) загинув у битві;

б) повернувся у Новгород-Сіверський;

в) утік до Чернігова;

г) потрапив у полон.

25. З’ясуйте, про події якого століття йдеться у Галицько- Волинському літописі:

а) XII;

б) XIII;

в) XIV;

г) XVI.

26. Вкажіть, ким був Юрій Дрогобич:

а) святим;

б) князем;

в) культурно-освітнім діячем;

г) паломником.

27. Визначте, ким був Павло Русин:

а) святим;

б) поетом;

в) князем;

г) послом в Італії.

28. Зазначте, ким був Станіслав Оріховський-Роксолан:

а) поетом;

б) прозаїком-публідистом;

в) польським королем;

г) друкарем.

29. Назвіть ректора Болонського університету:

а) Павло Русин;

б) Мелетій Смотрицький;

в) Юрій Дрогобич;

г) Юрій Рогатинець.

30. Вкажіть рік, коли з’явилися перші друковані книги кирилицею:

а) 1491;

б) 1564;

в) 1574;

г) 1581.

31. Назвіть першу друковану книгу в Україні:

а) Біблія;

б) Апостол;

в) „Повість минулих літ”;

г) „Слово про Ігорів похід”.

32. Зазначте, коли було надруковано першу книгу в Україні:

а) 1454 р.;

б) 1574 р.;

в) 1800 р.;

г) 1814 р.

33. З’ясуйте, хто видрукував першу книгу в Україні:

а) Данило Галицький;

б) Юрій Дрогобич;

в) Мелетій Смотрицький;

г) Іван Федоров.

34. Вкажіть місто, у якому було надруковано першу українську книгу:

а) Київ;

б) Львів;

в) Острог;

г) Харків.

35. Визначте, хто такий Герасим Смотрицький:

а) митрополит;

б) архімандрит;

в) письменник-полеміст;

г) паломник.

36. Зазначте, хто такий Христофор Філалет:

а) письменник-полеміст;

б) архімандрит;

в) персонаж літературного твору;

г) мандрівник.

37. З’ясуйте, ким був Мелетій Смотрицький:

а) святим;

б) письменником-полемістом;

в) друкарем;

г) автором латиномовних поем.

38. Визначте, де тривалий час жив Іван Вишенський:

а) у Єрусалимі;

б) на Афоні;

в) у Києві;

г) у Львові.

39. Зазначте, між ким відображали суперечку полемічні твори:

а) християнами і мусульманами;

б) християнами і православними;

в) католиками і православними;

г) католиками і християнами.

40. Вкажіть автора „Перестороги”:

а) анонімний;

б) Іван Вишенський;

в) Герасим Смотрицький;

г) Мелетій Смотрицький.

41. З’ясуйте, хто автор „Послання до єпископів”:

а) Герасим Смотрицький;

б) Іван Вишенський;

в) Павло Русин;

г) Тарас Шевченко.

42. Вкажіть письменника, улюбленим стилістичним прийомом якого була градація:

а) Юрій Дрогобич;

б) Кирило Туровський;

в) Мелетій Смотрицький;

г) Іван Вишенський.

43. Оберіть автора поеми „Іван Вишенський”:

а) Т. Шевченко;

б) І. Франко;

в) Леся Українка;

г) М. Рильський.

44. Вкажіть улюблений жанр полемічної прози Івана Вишенського:

а) оповідання;

б) інвектива;

в) гумореска;

г) повість.

45. Визначте, що таке поетика:

а) літописний твір;

б) полемічний твір;

в) навчальна дисципліна;

г) ілюстрована книга.

46. Визначте, коли в Україні зародилося книжне віршування:

а) XIII ст.;

б) перша половина XVI ст.;

в) друга половина XVI ст.;

г) XVII ст.

47. Вкажіть, якою системою користувалися давні українські віршотворці:

а) метричною;

б) силабічною;

в) силабо-тонічною;

г) тонічною.

48. З’ясуйте, коли зародилася українська книжна драматургія:

а) перша половина XVI ст.;

б) друга половина XVI ст.;

в) початок XVII ст.;

г) кінець XVII ст.

49. Вкажіть, що таке інтермедія:

а) гумористичне оповідання;

б) полемічний твір;

в) комічна сценка;

г) передмова до книги.

50. Оберіть період створення Густинського літопису:

а) XII ст.;

б) XVI ст.;

в) друга половина XVII ст.;

г) початок XVI ст.

51. Визначте жанр „Синопсису”:

а) полемічний твір;

б) поема;

в) панегірик;

г) історичний твір.

52. Зазначте, хто такий Інокентій Гізель:

а) проповідник;

б) поет;

в) літописець;

г) мандрівний філософ.

53. Назвіть жанр, у якому працював Лазар Баранович:

а) історичний твір;

б) роман;

в) проповідь;

г) поема.

54. Визначте автора збірки віршів „Лютня Аполлона”:

а) Інокентій Гізель;

б) Лазар Баранович;

в) Герасим Смотрицький;

г) Феодосій Софонович.

55. Зазначте автора „Науки, албо Способу зложення казання”:

а) Іоаникій Галятовський;

б) Антоній Радивиловський;

в) Мелетій Смотрицький;

г) Іван Величковський.

56. З’ясуйте, що таке гомілетика:

а) мистецтво віршування;

б) теорія проповіді;

в) панегірична творчість;

г) тлумачення Біблії.

57. Вкажіть, що таке риторика:

а) теорія літератури;

б) вірші на герб;

в) навчальна дисципліна;

г) мистецтво віршування.

58. Визначте, що таке бароко:

а) теорія проповіді;

б) навчальний предмет;

в) художній стиль;

г) теорія віршування.

59. Зазначте, ким був Данило Братковський:

а) поетом;

б) проповідником;

в) літописцем;

г) князем.

60. Назвіть поета, який писав курйозні вірші:

а) Данило Братковський;

б) Іван Величковський;

в) Антоній Радивиловський;

г) Герасим Смотрицький.

61. З’ясуйте, ким був Іван Величковський:

а) проповідником;

б) поетом;

в) полемістом;

г) літописцем.

62. Вкажіть, що написав Іван Величковський:

а) „Синопсис”;

б) проповіді;

в) курйозні вірші;

г) поеми.

63. Визначте, автором чого є Климетій Зиновіїв:

а) проповідей;

б) полемічних творів;

в) віршів;

г) Густинського літопису.

64. Зазначте, хто такий Климентій Зиновіїв:

а) поет;

б) проповідник;

в) літописець;

г) агіограф.

65. Вкажіть, хто писав вірші про ремесла:

а) Данило Братковський;

б) Климентій Зиновіїв;

в) Іван Величковський;

г) Лазар Баранович.

66. Назвіть поета, який збирав прислів’я і приказки:

а) Климентій Зиновіїв;

б) Іван Величковський;

в) Лазар Баранович;

г) Данило Братковський.

67. Оберіть автора першої української граматики:

а) Герасим Смотрицький;

б) Мелетій Смотрицький;

в) Лазар Баранович;

г) Павло Русин.

68. Назвіть представника українського бароко:

а) Юрій Дрогобич;

б) Данило Заточник;

в) Іван Величковський;

г) Кирило Туровський.

69. Вкажіть жанр „Слова про збурення пекла”:

а) поема;

б) проповідь;

в) великодня драма;

г) інтермедія.

70. Визначте жанр твору „Олексій, чоловік Божий”:

а) поема;

б) драма-міракль;

в) інтермедія;

г) полемічний твір.

71. Назвіть твір шкільної драматургії:

а) „Апокрисис”;

б) „Слово про Закон і Благодать”;

в) „Слово про збурення пекла”;

г) „Слово про Ігорів похід”.

72. Зазначте, які жанри містить Дернівський рукопис:

а) драми;

б) вірші;

в) інтермедії;

г) оповідання.

73. З’ясуйте, хто написав трагікомедію „Володимир”:

а) отець Володимир;

б) Феофан Прокопович;

в) Георгій Кониський;

г) Варлаам Ясинський.

74. Вкажіть, персонажем чого є Марко Пекельний:

а) літопису;

б) гумористичного вірша;

в) вертепної драми;

г) шкільної драми.

75. Назвіть автора козацького літопису:

а) Григорій Сковорода;

б) Самійло Величко;

в) Іван Величковський;

г) Феофан Прокопович.

76. З’ясуйте, хто написав „Плач київських монахів”:

а) Феофан Прокопович;

б) Григорій Сковорода;

в) невідомий автор;

г) Георгій Кониський.

77. Вкажіть автора твору „Ой ти птичко жовтобока...”:

а) Мартин Пашковський;

б) Олександр Падальський;

в) Григорій Сковорода;

г) Феофан Прокопович.

78. Визначте, які твори писали мандрівні дяки:

а) героїчного змісту;

б) вірші-орації;

в) літописи;

г) пасторалі.

79. Назвіть автора вислову „Світ ловив мене, та не спіймав”:

а) Т. Шевченко;

б) Григорій Сковорода;

в) Іван Величковський;

г) І. Франко.

80. Зазначте, автором чого є Григорій Грабянка:

а) панегіриків;

б) літопису;

в) курйозних віршів;

г) байок.

81. Вкажіть, хто мріяв про „горнюю республіку”:

а) Т. Шевченко;

б) Іван Вишенський;

в) Григорій Сковорода;

г) Самійло Величко.

82. З’ясуйте, де народився Григорій Сковорода:

а) на Харківщині;

б) на Поділлі;

в) на Полтавщині;

г) у Києві.

83. Оберіть автора вірша „Марко Пекельний”:

а) Григорій Сковорода;

б) Олександр Падальський;

в) невідомий автор;

г) Семен Климовський.

84. Вкажіть, персонажем чого була коза:

а) козацького літопису;

б) вертепної драми;

в) інтермедії;

г) байки Григорія Сковороди.

85. Визначте мотиви елегійних віршів:

а) героїчні;

б) сирітські;

в) жартівливі;

г) епічні.

86. Поясніть, що означає термін „вертепна драма”:

а) містерію;

б) театр маріонеток;

в) лялькову виставу;

г) інтермедію.

87. Зазначте, який вірш написав Феофан Прокопович:

а) „Орел і Черепаха”;

б) „За Могилою Рябою”;

в) „їхав козак за Дунай”;

г) „ Світська пісня ”.

88. Вкажіть особливість драматичного дійства у вертепі:

а) наявність п’яти дій;

б) монтаж сцен-епізодів;

в) гостра сюжетність;

г) хронологічний виклад.

89. Зазначте, які події відображали козацькі літописи:

а) періоду Київської Русі;

б) монголо-татарського нашестя;

в) визвольної війни середини XVII ст.;

г) російсько-турецьких війн.

90. З’ясуйте, персонажами чого є мандрівні дяки:

а) „Сатиричної коляди”;

б) Літопису Самійла Величка;

в) інтермедії;

г) „Синопсиса”.

91. Оберіть визначення пародії:

а) жартівлива переробка тексту;

б) богиня поезії;

в) вид строфи;

г) віршовий розмір.

92. Вкажіть, персонажем чого є шляхтич-астролог:

а) шкільної драми;

б) інтермедії;

в) байки Сковороди;

г) п’єси „Воскресіння мертвих”.

93. Визначте, в якому творі змальовано образ Богдана Хмельницького:

а) „Сатирична коляда”;

б) „Милість Божа”;

в) „Володимир”;

г) „Слово про збурення пекла”.

94. Поясніть, що таке травестія:

а) вертепна драма;

б) прийом жартівливої поезії;

в) вид строфи;

г) віршовий розмір.

95. Зазначте автора „Епінікіону”:

а) Григорій Сковорода;

б) Семен Климовський;

в) Ігнатій Максимович;

г) Феофан Прокопович.

96. Зазначте, у якій формі побудовано „Плач київських монахів ”:

а) монологу;

б) діалогу;

в) полілогу;

г) авторського коментаря.

97. З’ясуйте, кому належить вислів „веселіє серця”:

а) Самійлу Величку;

б) Івану Величковському;

в) Григорію Сковороді;

г) Іллі Турчиновському.

98. Вкажіть, як можна означити „Мандри до святих місць” Василя Григоровича-Барського:

а) житіє святого;

б) паломницький твір;

в) збірка віршів;

г) літопис.

99. Визначте, скільки творів входить до збірки „Байки харківські” Григорія Сковороди:

а) два;

б) десять;

в) тридцять;

г) сто.

100. З’ясуйте, у якому творі постає образ України:

а) драмі „Милість Божа”;

б) поемі „Лабіринт”;

в) драмі „Володимир”;

г) оді „Епінікіон”.

101. Оберіть автора „Оди на перший день травня”:

а) Феофан Прокопович;

б) Ігнатій Максимович;

в) Олександр Бучинський;

г) Симон Пекалід.

102. Вкажіть автора „Історії русів”:

а) Феофан Прокопович;

б) Іван Некрашевич;

в) невідомий автор;

г) Григорій Сковорода.

103. Визначте, до якої лірики належить пастораль:

а) сатиричної;

б) гумористичної;

в) героїчної;

г) елегійної.

104. Зазначте, якою системою віршування переважно користувались поети XVIII ст.:

а) метричною системою віршування;

б) силабо-тонічною;

в) силабічною;

г) народно-пісенною.

105. Вкажіть, коли народився Григорій Сковорода:

а) 1722 р.;

б) 1714 р.;

в) 1699 р.;

г) 1794 р.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.