Всі публікації щодо:
Історія літератури

Українська література XI—XVIII ст. - Білоус П. В. - 2010

Програма іспиту з давньої української літератури (XI-XVII ст.) - Додатки

1. Літературна спадщина минулого і сучасність.

2. Зародження української літератури: обставини та основні чинники.

3. Характерні ознаки давньої української літератури.

4. Хронологічні межі давньої української літератури.

5. Перекладна література часів Київської Русі.

6. Біблія як літературна пам’ятка, її значення в давній українській літературі.

7. Літописання в Київській Русі. Головні літописні зведення.

8. Зміст і художня форма „Повісті минулих літ”.

9. Джерела, мотиви, образи „Повісті минулих літ”.

10. Київський літопис.

11. Галицько-Волинський літопис.

12. „Повчання” Володимира Мономаха.

13. Ораторська проза Київської Русі.

14. „Сказання про Бориса та Гліба”.

15. Києво-Печерський патерик.

16. „Житіє і хоженіє” Данила Паломника.

17. Історія відкриття і публікація „Слова про Ігорів похід”.

18. Історична основа „Слова про Ігорів похід”.

19. Жанр і композиція „Слова про Ігорів похід”.

20. Особливості сюжету „Слова про Ігорів похід”.

21. Художні особливості „Слова про Ігорів похід”.

22. Образи „Слова про Ігорів похід”.

23. Зв’язок „Слова про Ігорів похід” з усною поетичною творчістю.

24. „Слово про Ігорів похід” в історії української літератури.

25. Питання авторства „Слова про Ігорів похід”.

26. „Благання” Данила Заточника.

27. Особливості розвитку української літератури XIV — першої половини XVI ст.

28. Діячі української літератури (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський).

29. Братські школи і розвиток освіти, науки та літератури.

30. Слов’янське книгодрукування (Швайпольт Фіоль, Франциск Скорина, Іван Федоров).

31. Полемічна проза (жанр, теми, стиль, персонали).

32. Творчість Івана Вишенського (тематика, образи, стиль).

33. Виникнення українського віршування, тематика віршів.

34. Перші українські інтермедії.

35. Виникнення шкільної драматургії.

36. Історична проза другої половини XVII ст.

37. Теорія проповіді (гомілетика). Проповідь як художній твір.

38. Загальна характеристика ораторсько-проповідницької прози XVII ст.

39. Основні ознаки теорії віршування у шкільних поетиках.

40. Вірші на історичні теми у другій половині XVII ст.

41. Вірші Данила Братковського.

42. Вірші Івана Величковського.

43. Тематична різноманітність віршів Климентія Зиновіїва.

44. Вірші про ремесла Климентія Зиновіїва.

45. Вірші Лазаря Барановича.

46. Теорія шкільної драми.

47. Драма „Олексій, чоловік Божий”.

48. Великодня драма „Слово про збурення пекла”.

49. Інтермедії з Дернівського збірника.

50. Українське літературне бароко.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.