Українська література XI—XVIII ст. - Білоус П. В. - 2010

Конспектуючи навчальну і наукову літературу - Самостійна робота з книгою - Наодинці з давньою словесністю

Протягом усього часу навчання конспектування є для студента однією з основних форм нагромадження і фіксування інформації. Конспект — короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції. Відповідно до джерел інформації розрізняють конспектування письмових текстів (монографії, статті, трактату та ін.) та усного мовлення (лекції, доповіді, повідомлення).

Передумовами ґрунтовного осмислення наукового тексту є такі:

1) текст краще читати уривками (абзац, глава, параграф, розділ), щоб зрозуміти його загалом, а потім детальніше розібратися у суті викладених думок і суджень;

2) до кожного з фрагментів варто ставити запитання „Про що цей текст?“, тобто визначати, в чому суть висловленого;

3) у кожному уривку слід виокремлювати основний смисл і стисло його передавати на письмі — в конспекті;

4) ключові фрази можна занотовувати без змін;

5) опрацьовуючи фрагменти послідовно, необхідно намагатися зрозуміти логіку всього конспектованого тексту;

6) основні поняття, важливі формулювання варто особливо акцентувати в конспекті (підкреслювати, локалізувати, писати іншим кольором);

7) у конспекті бажано залишати вільне поле, де можна робити власні позначки, виражаючи ставлення до законспектованого: NB (notabene) — дуже важливо; sic! — так!; знак оклику — !; знак питання — ?; здивування (незрозуміло) — !?; X — неправильно; # — завчити; // — виділити; — — сумнівно та ін. Ці позначки поширені, але можна мати й свою систему.

Застереження від помилок:

а) читаючи текст для конспектування, нічого не можна пропускати в ньому;

б) формальне конспектування (з кожного абзацу по реченню) — марнування часу;

в) не слід переписувати з чужого конспекту, необхідно звертатися тільки до першоджерел;

г) потрібно обов’язково вказувати в конспекті назву книги (статті), ім’я автора, рік видання, сторінки; це допоможе, коли доведеться щось уточнити, поглибити.

Конспектування — це не занудна формальність, а важлива чорнова робота у здобуванні потрібних знань.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.