Українська література XI—XVIII ст. - Білоус П. В. - 2010

1. Наодинці з давньою словесністю

1.1. Особливості пізнання і розуміння давнього тексту

Естетичний горизонт давньої літератури

Як читати старослов’янські і давньоукраїнські тексти

Мовна модернізація давнього тексту

Декодування художнього змісту творів давнього письменства

Діапазон історико-літературних асоціацій

1.2. Самостійна робота з книгою

Шукаючи потрібну книгу

Конспектуючи навчальну і наукову літературу

Напередодні семінару, практичного заняття

За необхідності підготувати реферат

Читання художнього твору не лише читання

Збирання мудрих думок

Збагачення власного словника”


2. Середньовічна доба (XI — середина XVI ст.)

2.1. Київське та галицько-волинське літописання

2.2. Ораторсько-проповідницька проза

2.3. Сказання про Бориса і Гліба

2.4. Слово про Ігорів похід

2.5. Києво-Печерський патерик


3. Барокова доба (друга половина XVI-XVIII ст.)

3.1. Творчість Івана Вишенського

3.2. Віршова творчість XVI-XVII ст.

3.3. Козацька літописна проза

3.4. Трагікомедія „Володимир” Феофана ПрокоповичаІ

3.5. Вертепна драма

3.6. Сатира і гумор XVIII ст.

3.7. Українська лірика XVIII ст.

3.8. Художня творчість Григорія Сковороди

3.9. Григорій Сковорода: випробування часом


4. Літературна творчість у сяйві Святого Письма

4.1. Біблія як літературний феномен

4.2. Біблія і давня українська література”


Додатки

Твори, рекомендовані для вивчення напам'ять

Тематика рефератів

Теми наукових робіт

Тестові завдання

Відповіді на тестові завдання

Програма іспиту з давньої української літератури (XI-XVII ст.)

Питання до заліку (XVIII ст.)

Українські письменники XI-XVIII ст.

Термінологічний словник