Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Список рекомендованої літератури - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

1. О. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя / О. Кониський. - К. : Дніпро, 1991. - 702 с.

2. Зеров М. Тарас Шевченко. Біографічні студії (і далі за змістом) / М. Зеров // Твори : в 2 т. - К. : Дніпро, 1990. - Т. 2. - 601 с.

3. Франко І. Тарас Шевченко / І. Франко // Твори : в 20 т. - К. : Держ. видавництво художньої літератури, 1966. - Т. 17. - С. 84-94.

4. Дзюба І. Тарас Шевченко (передмова до „Шевченкової енциклопедії“) / І. Дзюба // З криниці літ : у 3 т. - К. : Вид. дім „Києво-Могилянська академія“, 20062007. - Т. 3. - С. 8-98.

5. Дзюба І. Шевченкофобія в сучасній Україні / І. Дзюба // З криниці літ : у 3 т. - К. : Вид. дім „Києво- Могилянська академія“, 2006-2007. - Т. 3. - С. 99-131.