Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Запитання для самоконтролю - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

1. За що, по-вашому, В. Бєлінський так різко негативно і лайливо оцінив Шевченкові поеми „Сон“ і „Гайдамаки“?

2. У чому полягала ідеологічна заангажованість трактування творчості Т. Шевченка в роки радянського тоталітаризму?

3. Як ставився Т. Шевченко до ідей Кирило- Мефодіївського братства?

4. Який період і чому в житті поета став часом його прозріння („... І я прозрівати став потроху“)?

5. Яке значення мають повісті Т. Шевченка, написані російською мовою?