Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Тести для самоконтролю - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

1. Хто із дослідників творчості Т. Шевченка вперше поставив поета на один рівень із Пушкіним і Міцкевичем та відзначив його народність:

а) П. Куліш;

б) М. Костомаров;

в) І. Франко;

г) М. Драгоманов?

2. Хто із науковців довгий час очолював Наукове товариство імені Т. Шевченка і започаткував видання „Записок наукового товариства ім. Т. Шевченка“:

а) І. Франко;

б) М. Драгоманов;

в) М. Грушевський;

г) О. Кониський?

3. Хто автор статуту Кирило-Мефодіївського братства „Книги буття українського народу“:

а) М. Костомаров;

б) П. Куліш;

в) М. Грушевський;

г) Г. Квітка-Основ'яненко?

4. Якими роками позначений у житті та творчості Т. Шевченка період „трьох літ“:

а) 1838-1841;

б) 1859-1861;

в) 1843-1845;

г) 1845-1847?

5. Які із названих поем Т. Шевченка належать до останнього періоду:

а) „Неофіти“, „Марія“;

б) „Сон“, „Кавказ“;

в) „Катерина“, „Гайдамаки“;

г) „Назар Стодоля“, „Наймичка“?

6. Яким псевдонімом підписував Т. Шевченко свої повісті:

а) Рудий Панько;

б) капітан Бонвіван;

в) кобзар Дармограй;

г) Баштовий?

7. Який історичний твір мав великий вплив на світогляд Т. Шевченка:

а) „Історія Русів“;

б) „История государства Российского“;

в) „Повість минулих літ“;

г) „Літопис Самовидця“?

8. Чиїм коштом був надрукований у 1840 році в Петербурзі „Кобзар“ Т. Шевченка:

а) Є. Гребінки;

б) К. Брюллова;

в) В. Григоровича;

г) П. Мартоса?

9. Яка праця О. Кониського вважається найповнішою біографією Т. Шевченка:

а) „Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя“;

б) „Слово над гробом Шевченка“;

в) „Життя Тараса Шевченка“;

г) „Геній і коментатори його творчості“?

10. В якому місті діяло Кирило-Мефодіївське братство:

а) у Петербурзі;

б) у Києві;

в) у Харкові;

г) у Москві?