Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Список рекомендованої літератури - Панас Мирний: світогляд і творчість

1. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. - К. : Феміна, 1995. - 688 с.

2. Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст. : в 2 т. - К. : Логос, 1999. - Т. 1. - С. 298-356.

3. Медуниця М. Брати і побратими : роман / М. Медуниця. - К. : Рад. письменник, 1990. - 422 с.

4. Історія української літератури ХІХ століття : підручник : у 2 кн. / за ред. акад. М. Г. Жулинського. - К. : Либідь, 2006. - Кн. 2. - 712 с.