Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Запитання для самоконтролю - Драматургія І. Карпенка-Карого і М. Кропивницького

1. Які професії і заняття допомогли І. Карпенкові- Карому вижити у Новочеркаську під час заслання?

2. Яким був політичний світогляд І. Карпенка-Карого?

3. У якому драматичному творі І. Карпенко-Карий піднімає тему „нових хазяїв села”?

4. У чому полягало новаторство І. Карпенка-Карого у драмах „Суєта” і „Житейське море”?

5. Які проблеми розробляв у своїх драмах М. Кропивницький?