Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Список рекомендованої літератури - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

1. Історія української літератури 70-90-х років ХІХ ст. - К. : Логос, 1999. - Т. 1. - 614 с.

2. Погрібний А. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст. / А. Погрібний. - К. : Дніпро, 1990.

3. Франко І. Говоримо на вовка - скажімо і за вовка / І. Франко // Твори : в 20 т. - К. : Держ. видавництво художньої літератури, 1955. - Т. 16. - С. 169-177.

4. Погрібний А. Життя і творчість Б. Грінченка / А. Погрібний // Дивослово. - 1994. - № 3. - С. 6-13.

5. Федченко П. Михайло Драгоманов: життя і творчість / П. Федченко. - К. : Дніпро, 1991. - 362 с.