Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Завдання відкритої форми - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

З'ясуйте власне ставлення до думки Б. Грінченка, яку він висловив в одному з „Листів...”, проведіть паралелі зі сучасністю:

„... Пишучи по-московському, ми побільшуємо московську літературу - отже, побільшуємо силу тим людям, які намагаються відняти в нас нашу національність; бо, пишучи по-московському, ми спиняємо нашу літературу, не виробляючи нашої мови; бо, пишучи по-московському наукові речі, ми саме тим даємо змогу казати, що української науки нема і не може бути, а через те всякі спроби в сьому напрямку є річ непотрібна і заборони варта. Нам можуть казати: гляньте, он усі ваші вчені люди, ваші Костомарови, Потебні, писали і пишуть по-московському - значить, інакше й бути не може. Еге, ми певні, що не віднято б у нас тепер цензурними заборонами українську науку, якби наші вчені люди аж із самого початку почали писати не по- московському, а по-українському”.