Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Запитання для самоконтролю - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

1. У чому полягали погляди І. Франка на національне питання, яку роль у його вирішенні він відводив інтелігенції?

2. Як ставився І. Франко до марксизму і соціалістичного вчення, у чому вбачав їхні загрози?

3. Як змінювалися погляди І. Франка на роль і завдання художньої літератури?

4. Які питання досліджує І. Франко у своєму трактаті з естетики „Із секретів поетичної творчості”?

5. Якими були панівні мотиви ранньої лірики І. Франка (збірка „З вершин і низин”)?