Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Тести для самоконтролю - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

1. За що студента Львівського університету І. Франка вперше було заарештовано в 1877 році:

а) за зберігання нелегальної літератури;

б) за нелегальний перетин кордону;

в) за листування з М. Драгомановим;

г) за зв'язки із кримінальним світом?

2. Яка з жінок стала дружиною І. Франка (за сприяння Олени Пчілки):

а) Ольга Хоружинська;

б) Ольга Рожкевич;

в) Регіна Журовська;

г) Ольга Кобилянська?

3. У якій праці І. Франко характеризує соціалізм як вчення, що має „характер релігії, опертої на непорушних догмах та на культі осіб”:

а) „Маніфест комуністичної партії”;

б) „Що таке поступ?”;

в) „До історії соціалістичного руху”;

г) „Поза межами можливого”?

4. У якому творі І. Франка діють персонажі на прізвище Галабурда і Бідолаха:

а) „Хома з серцем і Хома без серця”;

б) „На склоні віку”;

в) „Грицева шкільна наука”;

г) „Добрий заробок”?

5. У якій праці І. Франко з'ясовує власну теорію наукового реалізму:

а) „Поезія і її становисько в наших временах”;

б) „Література, її завдання і найважніші ціхи”;

в) „Із секретів поетичної творчості”;

г) „Малий Мирон”?

6. Яка із названих поетичних збірок належить І. Франкові:

а) „Думи і мрії”;

б) „Соняшник”;

в) „Сива ластівка”;

г) „Із днів журби”?

7. Про творчість якого поета написав І. Франко у скандальній статті „Поет зради”:

а) А. Міцкевича;

б) Ю. Словацького;

в) В. Шіллера;

г) Й.-В. Гете?

8. Героєм якої поетичної збірки І. Франка є, за його ж визначенням, „чоловік слабої волі та буйної фантазії, з

глибоким чуттям, та мало спосібний до практичного життя”:

а) „З вершин і низин”;

б) „Мій Ізмарагд”;

в) „Semper tiro”;

г) „Зів'яле листя”?

9. Яку поему вважають вершиною творчості І. Франка:

а) „Мойсей”;

б) „Смерть Каїна”;

в) „Похорон”;

г) „Поєдинок”?

10. У якій праці І. Франко досліджує психологію творчості (роль свідомості у процесі творення, зв'язок його з душевними хворобами):

а) „З останніх десятиліть ХІХ віку”;

б) „Студії над українськими народними піснями”;

в) „Із секретів поетичної творчості”;

г) „Література, її завдання і найважніші ціхи”?