Українська література XIX століття - Г. П. Калантаєвська - 2016

Завдання відкритої форми - Проза і драматургія Івана Франка

Прокоментуйте уривки з оповідання І. Франка „Хома з серцем і Хома без серця”:

„Ми всі, бідні й багаті, всі ми пригнетені й визискувані. Але наші вивзискувачі й тирани сидять в нас самих. Се наша апатія, наша дурнота і наша трусливість. Ніякий соціальний переворот не увільнить нас від них. А доки вони панують, доти й ніяка переміна на ліпше неможлива”.

„Нове виховання! Як коли б се було щось таке, що можна отак шасть-прасть виссати з пальця і накинути цілій суспільности. Виховання народа мусить вирости з традиції, з культурного стану того народа, мусить корінитися в характері, привичках народа, інакше се буде даремна трата часу й сил. Нове виховання потребує нових учителів, а сих не може народ виписати собі з-за границі”.